Blokovanie objednávok a nahrádzanie obrázkov

Blokovanie objednávok a nahrádzanie obrázkov

Fotoportál vám ponúka niekoľko spôsobov kontroly objednávok vašich zákazníkov. Objednávky sa môžu automaticky preniesť do nášho systému alebo ich môžete ručne schváliť.

Ak obrázky pred objednaním nezmeníte, na výrobu sa použije pôvodné rozlíšenie, ktoré ste nahrali. Prípadne máte dve možnosti blokovania objednávok. Obrázky môžete pred objednaním vymeniť za obrázky s vysokým rozlíšením alebo môžete každú objednávku manuálne schváliť bez výmeny obrázkov. Môžete dokonca kombinovať obe možnosti.

Fotoportál vám poskytuje flexibilitu, vďaka ktorej môžete kontrolovať svoje objednávky tak, ako chcete, a zabezpečiť si najlepšie výsledky.

Výmena obrázkov pred objednaním

Vďaka tejto možnosti môžete ušetriť čas pri úprave fotografií a miesto pri nahrávaní súborov. Umožňuje vám nahrať obrázky bez úprav a v nízkom rozlíšení ako náhľad. Po vytvorení objednávky môžete pred jej schválením nahrať konečné obrázky upravené a vo vysokej kvalite. Túto možnosť nájdete v nastaveniach predaja vybranej galérie.

Možnosti a informácie v rámci galérie

Musíte aktivovať možnosť Nahradiť obrázky pred objednaním. Takto sa vám pri vytváraní objednávky zobrazí upozornenie na zmenu obrázka. Po aktivácii musíte kliknúť na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia predaja galérie

Keď zákazník dokončí nákup z tejto galérie, dostanete e-mail s oznámením o objednávke. Ak ju chcete spracovať, môžete kliknúť na uvedený odkaz alebo sa prihlásiť na fotoportál a prejsť na správu objednávok v rámci predaja.

Panel správy objednávok

Tu nájdete objednávku, ktorú váš zákazník uskutočnil, so stavom Čaká na výrobu obrázka. Ak na ňu kliknete, zobrazia sa všetky podrobnosti objednávky.

Objednávka čakajúca na obrázok pre výrobu

Tu je potrebné nahrať upravené, vysokokvalitné súbory na tlač. V prípade, že ich ešte nemáte vyretušované, môžete si stiahnuť súbor CSV, ktorý obsahuje názvy súborov fotografií. Budete ho musieť skopírovať a vložiť do softvéru, ktorý ste si vybrali na retušovanie fotografií, napríklad do programu Lightroom. Upozorňujeme, že v prípade programu Lightroom musíte do poľa filtra zadať názvy súborov oddelené čiarkou. Ako napríklad tento príklad: wedding_01.jpg, wedding_04.jpg, wedding_02.jpg, wedding_05.jpg, wedding_03.jpg. Týmto spôsobom sa otvoria iba obrázky, ktoré vybral váš klient, čím ušetríte veľa času pri hľadaní súborov.

Používanie filtrov v programe Lightroom

Ak ste ich už vyretušovali, stačí ich len nahrať. Môžete ich nahrať po jednom kliknutím na položku Nahrať obrázok v každom z nich. V prípade, že vaše finálne súbory, ktoré sa majú nahrať, majú rovnaký názov ako súbory, ktoré sa majú nahradiť, môžete ich nahrať všetky naraz kliknutím na položku Hromadne nahrať všetky obrázky.

Tlačidlo Hromadné nahranie všetkých obrázkov

Po nahratí sa stav obrázkov zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Objednávka s nahranými obrázkami

Kliknutím na nástroj Upraviť zobrazíte porovnanie pôvodného obrázka a nahraného obrázka.

Orezaná fotografia

Na dokončenie objednávky stačí kliknúť na tlačidlo Schváliť objednávku do výroby. Po návrate do správy objednávok uvidíte, že stav objednávky bol aktualizovaný.

Objednávka schválená do výroby

Manuálne schvaľovanie objednávky

Ak sú snímky nahrané do všetkých vašich galérií finálne, vyretušované, vysokokvalitné súbory a chcete manuálne schváliť každú objednávku, môžete si jednoducho aktivovať aj túto možnosť. Stačí prejsť do nastavení predaja a fakturácie v rámci predaja a aktivovať možnosť Manuálne schvaľovať objednávky.

Panel nastavení predaja a fakturácie

Po aktivácii tejto funkcie budete musieť všetky objednávky zadané vašimi klientmi pred ich odoslaním do výroby manuálne schváliť v rámci správy objednávok.