Duplikovať alebo meniť projekt

Duplikovať alebo meniť projekt

Projekty môžete vytvárať od začiatku alebo ich môžete duplikovať či dokonca meniť. To môže byť veľmi užitočné na vytvorenie rôznych produktov s rovnakým obsahom alebo na vytvorenie rôznych verzií so zmenami, ktoré považujete za potrebné, napríklad v rôznych formátoch. Ak chcete projekt duplikovať, musíte prejsť na panel Projekty a vybrať projekt, ktorý chcete duplikovať. Vpravo sa zobrazí ponuka s niekoľkými možnosťami. V rámci možností funkcie nájdete tlačidlo Duplikovať. Tlačidlo Duplikovať nájdete aj kliknutím na ikonu 3 bodiek projektu.

Zobrazované možnosti projektu

Kliknutím naň sa automaticky vytvorí nový identický projekt na paneli Projekty. Upozorňujeme, že tento nový projekt nebol zdieľaný a zatiaľ nie je k dispozícii na predaj.

Duplikovaný projekt na paneli

Ak chcete tento nový projekt previesť na iný produkt, kliknite naň a zobrazia sa rôzne možnosti v pravej ponuke. Tu nájdete tlačidlo Zmeniť produkt teraz.

Tlačidlo Previesť produkt

Po kliknutí naň sa zobrazí varovné hlásenie, ktoré vás informuje, že zmena formátu, veľkosti alebo počtu strán môže zmeniť obsah. Teraz musíte vybrať produkt, na ktorý chcete premeniť svoj projekt.

Produkty na prevod projektu

Po výbere článku nájdete na paneli Projekty pôvodný projekt aj duplikovaný projekt, ktorý bol prevedený na iný produkt.

Rovnaký projekt iný produkt

Všimnite si, že v prevedenom výrobku boli vlastnosti pôvodného projektu, ktorý ste navrhli, upravené. Je dôležité, aby ste skonvertovaný projekt otvorili a skontrolovali, či je všetko podľa vašich predstáv. Ak to chcete urobiť, kliknite na skonvertovaný projekt, čím sa zobrazí pravá ponuka. V ňom musíte vybrať položku Upraviť projekt. Skonvertovaný projekt sa otvorí, aby ste si ho mohli prezrieť a vykonať v tejto novej verzii všetky požadované zmeny.

Návrh s konvertovaným projektom