História e-mailov

História e-mailov

Všetky prijaté e-maily sa tu ukladajú a možno ich ľahko načítať prostredníctvom ponuky. E-maily sa zobrazujú v prehľadnej tabuľke nasledovne:

Dátum. Označuje dátum odoslania e-mailu. Kliknutím na túto položku môžete zoradiť e-maily od najstarších po najnovšie a naopak.
Predmet. Zobrazuje predmet e-mailu.
Typ e-mailu. Označuje typ e-mailu, ak je to vhodné.
Príjemca. Označuje počet príjemcov spojených s e-mailom.

E-mail je možné vyhľadať podľa predmetu pomocou vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu.

História e-mailov

Kliknutím na niektorý z e-mailov na karte sa zobrazia podrobné informácie o danom e-maile:
Dátum. Informuje vás o dátume odoslania e-mailu.
Celé meno. Zobrazí meno kontaktu, ktorý e-mail prijal.
E-mail. Zobrazuje e-mailovú adresu, na ktorú bol e-mail odoslaný.
Galéria. Zobrazí súvisiacu galériu, ak je to vhodné.
Kontaktná skupina. Zobrazí skupinu kontaktov, ak je to vhodné.

Obsah e-mailu

Kliknutím na ktorúkoľvek z týchto kariet môžete zobraziť obsah samotného e-mailu.