Oznámenia a priania

V ponuke Oznámenia a priania nájdete niekoľko možností. Vyberte si tému a použite dizajnové línie, ktoré vám pomôžu rýchlo vytvoriť personalizované oznámenia a priania. Ak si vyberiete oznámenia a prianai, pohľadnicu alebo Mini leporelo, navrhnete ich rovnakým spôsobom ako ostatné fotografické produkty pomocou návrhovej aplikácie.

Výber produktov: oznámenia a priania

Oznámenia a priania s motívom

Po výbere témy oznámenia či priania, napríklad Svadba, Dieťa, Krst, Narodeniny alebo Prijímanie, sa otvorí konfigurátor. Zobrazia sa v ňom konkrétne dizajnové línie na základe zvolenej témy. Každá dizajnová línia ponúka rozloženia v jednotnom štýle a kompozícii. Tie môžete neskôr zmeniť v návrhovej aplikácii.

Konfigurátor svadobných oznámení

V pravej ponuke nájdete konfiguračné nástroje. Vyberte typ oznámenia, ktoré chcete vytlačiť. V časti Objednávané množstvo vyberte požadovaný počet oznámení, ktoré chcete objednať. Konkrétne množstvo môžete zvoliť aj výberom možnosti Vlastné a zadaním požadovanej hodnoty. Objednané množstvo môžete neskôr zmeniť. Ak vyberiete možnosť Bezplatná vzorka, po dokončení návrhu a odoslaní objednávky dostanete bezplatnú vzorku s vodoznakom SAMPLE (Vzorka). To vám umožní skontrolovať konfiguráciu a uistiť sa, že konečný výsledok spĺňa vaše očakávania, skôr než pristúpite k väčšej objednávke.
V časti Typ papiera vyberte papier pre vaše oznámenie. Obálka je už súčasťou balenia. Možnosť špeciálnej zlatej povrchovej úpravy vám umožňuje aktivovať špeciálny efekt povrchovej úpravy. Po aktivácii je možné túto špeciálnu povrchovú úpravu zlatá aplikovať na objekty v dizajnérovi výberom špeciálnej farby. Aplikovanému objektu dodá elegantný reliéf a jedinečnú povrchovú úpravu.

Špeciálna povrchová úprava zlatá

Po dokončení konfigurácie oznámenia kliknite na položku Dizajn. Otvorí sa návrhár s nakonfigurovaným oznámením a predvoleným rozložením z vybranej dizajnovej línie. V pravej ponuke môžete vybrať iné rozloženie. Kliknutím na pole Dizajnová línia sa zobrazia všetky dizajnové línie pre vybraný motív. Kedykoľvek môžete prepnúť na inú dizajnovú líniu.

Predvolené rozloženie v dizajnovej línii

Podobne ako pri iných fotografických produktoch sa pri pridávaní fotografií na oznámenie či prianie aktualizujú rozloženia tak, aby sa zobrazovali šablóny s rámčekmi s obrázkami zodpovedajúcimi počtu pridaných fotografií. Vyberte si rozloženie, ktoré uprednostňujete. Prispôsobte všetky objekty zahrnuté vo vybranom rozložení — pridajte filtre, okraje, tiene, zmeňte ich polohu alebo pridajte/odstráňte kliparty, text, pozadie alebo výplňové polia. Ďalšie informácie nájdete v súvisiacom článku.

Oznámenia a priania bez motívu

Výberom položky Oznámenia a priania v okne Výber produktu sa zobrazí konfigurátor oznámení a prianí bez dizajnových línií. Po nakonfigurovaní oznámenia sa kliknutím na tlačidlo Dizajn otvorí okno s dizajnovými líniami softvéru, z ktorých si môžete vybrať. Po výbere sa v návrhári otvorí prázdne oznámenie, ktoré môžete navrhnúť od začiatku. Dizajnová línia sa vyberie v ponuke Rozloženia a podľa toho sa zobrazia šablóny. Podobne ako pri iných produktoch si môžete vybrať inú dizajnovú líniu, vybrať rozloženie, ktoré sa vám najviac páči, zmeniť, upraviť alebo odstrániť objekty zahrnuté v rozložení alebo ho navrhnúť od začiatku.

Oznámenia a priania otvorené v návrhári

Typ oznámení a prianí

V konfigurátore si môžete vybrať medzi rôznymi typmi oznámení a prianí.

Typy oznámení a prianí v konfigurátore

Oznámenia a priania sa skladajú z jednej strany. Prednú a zadnú stranu navrhnete výberom z dolnej ponuky programu.

Oznámenia a priania v softvéri

Zložené oznámenia a priani (zľava-doprava) sú preložené, tak že sa otvárajú smerom doľava. V spodnej ponuke nájdete dve oblasti na navrhovanie s názvom Vonkajšia strana a Vnútorná strana, pričom každá z nich je rozdelená na dve časti. Predná a zadná strana sa nachádzajú v oblasti Vonkajšia strana.

Zložené oznámenia a priani (zľava-doprava) v softvéri

Zložené oznámenia a priania (zhora nadol) sú preložené tak, že sa otvárajú zdola. V návrhovom programe ich predstavujú tri navrhovateľné oblasti v spodnej ponuke: Predná strana, Zadná strana a Vnútri, ktoré zodpovedajú dvom vnútorným stranám.

Zložené oznámenia a priania (zhora nadol) v softvéri

Oznámenia a priania zložené dvojmomajú dva záhyby, ktoré sú v programe označené čiarami. Je rozdelená na dve navrhovateľné oblasti, ktoré možno v spodnej ponuke vybrať ako Predná a Zadná strana. Každá oblasť je ďalej rozdelená na tri strany s príslušnými názvami v hornej časti. Pri navrhovaní je dôležité brať to do úvahy.

Oznámenia a priania zložené dvojmo v softvéri