Klávesové skratky

Klávesové skratky

Klávesové skratky pre systém Windows

Ctrl + S: Uložiť
Ctrl + C: Kopírovanie aktuálneho výberu
Ctrl + V: Vložiť predtým skopírované objekty
Ctrl + X: Vyrezať aktuálny výber
Ctrl + Z: Zrušiť
Ctrl + Y alebo Ctrl + Shift + Z: Znovu
Ctrl + O: Otvoriť projekt
Ctrl + A: Vybrať všetko
Ctrl + Shift + A: Zrušenie výberu všetkých
Ctrl + D: Zrušiť výber všetkých
Ctrl + Shift + I: Invertovať výber
Del alebo Backspace: Odstrániť aktuálny výber
Klávesy so šípkami: Presun aktuálneho výberu
Ctrl + ß: Presunutie výberu na začiatok
Ctrl + ´: Presunutie výberu dozadu
Stredné kliknutie alebo dlhé ľavé kliknutie: Aktivuje režim výmeny obrázkov
Ctrl + H: Zapnutie alebo vypnutie mriežky
Ctrl + +: Priblíženie
Ctrl + -: Zväčšenie alebo zmenšenie
Ctrl + 0: Automatické zväčšenie (viditeľná celá stránka)
Medzerník: Režim pohybu (kým je kláves stlačený)
Ctrl + Q: Ukončenie aplikácie
Ctrl + kláves so šípkou doprava: Ďalšia stránka
Ctrl + kláves so šípkou doľava: Predchádzajúca strana

Klávesové skratky pre macOS

Cmd + S: Uložiť
Cmd + C: Kopírovanie aktuálneho výberu
Cmd + V: Vložiť predtým skopírované objekty
Cmd + X: Vyrezať aktuálny výber
Cmd + Z: Zrušiť
Cmd + Y alebo Cmd + Shift + Z: Znovu
Cmd + O: Otvoriť projekt
Cmd + A: Vybrať všetko
Cmd + Shift + A: Zrušenie výberu všetkých
Cmd + D: Zrušiť výber všetkých
Cmd + Shift + I: Invertovať výber
Backspace: Odstráni aktuálny výber
Klávesy so šípkami: Presun aktuálneho výberu
Cmd + ß: Prenesie výber dopredu
Cmd + ´: Presunutie výberu dozadu
Stredné kliknutie alebo dlhé ľavé kliknutie: Aktivuje režim výmeny obrázkov
Cmd + H: Zapnutie alebo vypnutie mriežky
Cmd + +: Priblíženie
Cmd + -: Cmd + Cmd + Cmd + Cmd + Cmd - zmenšenie
Cmd + 0: Automatické zväčšenie (viditeľná celá stránka)
Medzerník: Režim pohybu (kým je kláves stlačený)
Cmd + Q: Ukončenie aplikácie
Cmd + kláves so šípkou doprava: Ďalšia stránka
Cmd + kláves so šípkou doľava: Predchádzajúca stránka