Kontakty a skupiny kontaktov

Kontakty a skupiny kontaktov

Kontakty a skupiny kontaktov môžete ukladať priamo na fotoportáli. Takto im môžete posielať svoje obrázky a projekty priamo zo Saal Photo Portal bez toho, aby ste museli používať externý program. Kontakty a skupiny kontaktov sa nachádzajú na paneli Predaj v časti Komunikácia.

Kontakty

V ponuke Kontakty sa zobrazuje zoznam všetkých uložených kontaktov.

Menu kontaktov

Ak chcete pridať kontakt, jednoducho kliknite na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa ponuka na pridanie osobných údajov kontaktu. Po vyplnení všetkých polí kliknite na Uložiť.

Okno s kontaktnými údajmi

Nový kontakt sa pridá do zoznamu kontaktov. Kliknutím na kontakt môžete upraviť a doplniť jeho údaje alebo ho v prípade potreby vymazať.

Okrem toho, ak je v nastaveniach zdieľania galérie aktivovaná možnosť Vyžadovať registráciu, keď nový používateľ pristupuje do tejto galérie, automaticky sa pridá do vášho zoznamu kontaktov so stavom Nový.

Nový kontakt vytvorený na základe registrácie

Skupiny kontaktov

Skupiny kontaktov sú veľmi užitočné na organizovanie kontaktov do skupín, ktoré fungujú ako distribučný zoznam. Obrázky a projekty môžete rýchlo zdieľať so skupinou kontaktov bez toho, aby ste ich museli pridávať po jednom.

Novú skupinu kontaktov môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa okno na zadanie názvu novej skupiny kontaktov. Po uložení sa zobrazí v ponuke Skupiny kontaktov.

Ponuka skupín kontaktov

Ak chcete pridať kontakty do skupiny kontaktov, prejdite do ponuky Kontakty a kliknite na kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny. Všetky vytvorené skupiny kontaktov budú k dispozícii na zaškrtnutie v okne Informácie o kontaktoch. Budú sa zobrazovať aj pri pridávaní nového kontaktu. Počet skupín, do ktorých môže byť kontakt pridaný, nie je obmedzený. Novú skupinu kontaktov je možné vytvoriť aj z okna s informáciami o kontakte kliknutím na tlačidlo Pridať. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Skupina kontaktov vybratá v kontakte

Používanie kontaktov a skupín kontaktov

Ak chcete zdieľať galérie a projekty so svojimi kontaktmi, otvorte nastavenia Zdieľanie.

Zdieľanie nastavení galérie

K dispozícii je niekoľko možností zdieľania zdieľaného prepojenia. Kliknutím na položku Zdieľať s kontaktmi sa ponúknu na výber všetky pridané kontakty a skupiny kontaktov. V prípade potreby je možné pridať ďalšie kontakty.

Okno Vybrať kontakty