Kvalita obrazu

Kvalita obrazu

Obrázky umiestnené v softvéri Saal Design zobrazujú náhľad obrázka a nezobrazujú sa v plnom rozlíšení. Preto je možné, že obrázky sa po zväčšení v softvéri Saal Design môžu javiť rozmazané. Na výrobu vášho fotografického produktu sa samozrejme použije pôvodný súbor v pôvodnej kvalite.
Vždy skontrolujte ukazovateľ kvality v softvéri Saal Design. Prístup k nemu získate výberom obrázka v pracovnej oblasti. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť kvalita obrázka veľmi dobrá.

Príklady možností indikátora kvality obrazu

Upozorňujeme, že pri kontrole kvality obrázka sa berie do úvahy len rozlíšenie. Ostatné faktory (rozmazaný alebo roztrasený obraz) sa neberú do úvahy. Odporúčame, aby ste si ostrosť a kvalitu snímok skontrolovali vopred.
Porovnanie softvéru Saal Design s príkladom programu Photoshop:

Porovnanie softvéru Saal Design so softvérom Photoshop