Menu Kontakty

Menu Kontakty

Do menu kontaktov sa dostanete kliknutím na tlačidlo Kontakty na pravej strane. Tu sa zobrazí zoznam všetkých registrovaných používateľov, ktorí sa zaregistrovali v niektorej z vašich galérií. V tomto zozname sa zobrazuje aj odkaz na konkrétnu galériu, v ktorej sa zaregistrovali, dátum ich registrácie, celé meno, e-mailová adresa, fyzická adresa pri pridaní a suma, ktorú minuli. Tieto kontakty sa automaticky pridajú do zoznamu kontaktov v rámci predajného panela. Ak chcete zmeniť akékoľvek kontaktné informácie, jednoducho kliknite na ikonu kľúča vpravo.

Ponuka Kontakty

V pravom stĺpci nájdete niekoľko možností:
Stiahnuť súbor CSV umožňuje stiahnuť súbor CSV obsahujúci všetky zaregistrované kontakty.
Pripojiť do skupiny kontaktov umožňuje pridať vybrané kontakty do existujúcej skupiny.
Vytvoriť skupinu kontaktov umožňuje pridať všetky zobrazené kontakty do novej skupiny, ktorá bude následne prístupná z panela predaja.