Oznámenia a priania

V ponuke Oznámení a prianí nájdete niekoľko možností. Vyberte si tému a použite návrhové línie, ktoré vám pomôžu rýchlo vytvoriť personalizované oznámenia a priania. Ak si vyberiete Oznámenia a priania, Pohľadnice alebo Mini Leporello, navrhnete ich rovnakým spôsobom ako ostatné fotografické produkty pomocou online návrhára.

Ponuka Oznámení a prianí vo výbere produktov

Oznámenia a priania s motívom

Po výbere témy, napríklad Svadba, Dieťa, Krst, Narodeniny, Vianoce alebo Prijímanie, sa otvorí konfigurátor. Zobrazia sa v ňom konkrétne návrhové línie na základe zvolenej témy. Každá návrhová línia ponúka rozloženia v jednotnom štýle a kompozícii. Tie môžete neskôr v programe zmeniť.

Konfigurátor svadobných oznámení

V pravej ponuke nájdete konfiguračné nástroje. Vyberte typ oznámenia, ktoré chcete vytlačiť. V časti Objednávané množstvo vyberte požadovaný počet, ktorý chcete objednať. Konkrétne množstvo môžete zvoliť aj výberom možnosti Individuálne a zadaním požadovanej hodnoty. Objednané množstvo môžete neskôr zmeniť. Ak vyberiete možnosť Bezplatná vzorka, po dokončení návrhu a odoslaní objednávky dostanete bezplatnú vzorku s vodoznakom SAMPLE (Vzorka). To vám umožní skontrolovať konfiguráciu a uistiť sa, že konečný výsledok spĺňa vaše očakávania, skôr než pristúpite k väčšej objednávke.
V časti Typ papiera vyberte papier pre vaše oznámenie. Obálka je už súčasťou balenia. Možnosť Špeciálna povrchová úprava vám umožňuje aktivovať špeciálny efekt povrchovej úpravy. Po aktivácii je možné túto špeciálnu povrchovú úpravu aplikovať na text v návrhári výberom špeciálnej farby. Pridá elegantný reliéf a jedinečnú povrchovú úpravu použitého objektu.

Špeciálna povrchová úprava zlatá

Po dokončení konfigurácie kliknite na položku Dizajn. Otvorí sa návrhár s nakonfigurovaným oznámením a predvoleným rozložením z vybranej návrhovej línie. V pravej ponuke môžete vybrať iné rozloženie. Kliknutím na pole Návrhová línia sa zobrazia všetky návrhové línie pre vybraný motív. Kedykoľvek môžete prepnúť na inú návrhovú líniu.

Predvolené rozloženie v online programe

Podobne ako pri iných fotografických produktoch sa pri pridávaní fotografií na plochu aktualizujú rozloženia tak, aby sa zobrazovali šablóny s rámčekmi s obrázkami zodpovedajúcimi počtu pridaných fotografií. Vyberte si rozloženie, ktoré vám viac vyhovuje. Prispôsobte všetky objekty zahrnuté vo vybranom rozložení - pridajte filtre, okraje, tiene, zmeňte ich polohu alebo pridajte/odstráňte kliparty, text, pozadia alebo výplňové polia. Ďalšie informácie nájdete v súvisiacom článku.

Oznámenia a priania bez motívu

Výberom položky Oznámenia a priania v okne Výber produktov sa zobrazí konfigurátor bez návrhových línií. Po nakonfigurovaní oznámenia či priania sa kliknutím na tlačidlo Dizajn otvorí okno s návrhovými líniami online programu, z ktorých si môžete vybrať. Po výbere sa v online programe otvorí prázdny projekt, ktorý môžete navrhnúť od začiatku. Návrhová línia sa vyberie v ponuke Rozloženia a podľa toho sa zobrazia rozloženia. Rovnako ako pri ostatných produktoch si môžete vybrať inú líniu návrhu, vybrať rozloženie, ktoré sa vám najviac páči, zmeniť, upraviť alebo odstrániť objekty zahrnuté v rozložení alebo ho navrhnúť od začiatku.

Oznámenie/prianie otvorené v programe

Typ oznámení a prianí

V konfigurátore si môžete vybrať medzi rôznymi typmi oznámení a prianí.

Oznámenia a priania nemajú žiadne prehyby a pozostávajú z jednej strany. Prednú a zadnú stranu navrhnete výberom z dolnej ponuky programu.

Oznámenia a priania v online programe

Zložené oznámenia a priania (zľava-doprava) sú preložené smerom doľava. V spodnej ponuke nájdete dve oblasti na navrhovanie s názvom Vonkajšia strana a Vnútorná strana, pričom každá z nich je rozdelená na dve strany. Predná a zadná strana sa nachádzajú v oblasti Vonkajšia strana.

Zložené oznámenia a priania (zľava-doprava) v online programe

Zložené oznámenia a priania (zhora-nadol) sa skladajú smerom nadol. V programe ich predstavujú tri navrhovateľné oblasti v spodnej ponuke: Predná strana, Zadná strana a Vnútorná strana, ktoré zodpovedajú dvom vnútorným stranám.

Zložené oznámenia a priania (zhora-nadol) v online programe

Oznámenia a priania zložené dvojmo majú dva prehyby, ktoré sú v softvéri označené čiarami. Sú rozdelené na dve navrhovateľné oblasti, ktoré možno vybrať v spodnej ponuke ako Predná a Zadná strana. Každá oblasť je ďalej rozdelená na tri strany, pričom v hornej časti sú uvedené príslušné názvy. Pri navrhovaní je dôležité brať to do úvahy.

Oznámenia a priania zložené dvojmo v online programe