Kliparty

Kliparty

Na použitie vo vašich návrhoch je k dispozícii rozsiahly výber klipartov. Môžete si ich pozrieť kliknutím na tlačidlo Kliparty v pravom menu. Vyhľadávanie môžete spresniť výberom kategórie v poli Kategória alebo zadaním konkrétneho kľúčového slova do poľa Hľadať.

Ponuka klipartov v pravom stĺpci

Obľúbené kliparty môžete označiť kliknutím na ikonu srdca v spodnej časti každého klipartu. Ikona srdca sa zmení na sivú a vaše obľúbené kliparty sa zobrazia v hornej časti ponuky klipartov, aby ste k nim mali rýchly a jednoduchý prístup. Ak chcete odstrániť klipart z obľúbených, opätovným kliknutím na ikonu srdca ho zrušíte.

Obľúbené kliparty vybrané pomocou ikony srdca

Ak chcete pridať klipart na fotografický produkt, vyberte ho podržaním stlačeného tlačidla myši a potiahnite ho na fotografický produkt. Klipart sa umiestni na vrch výrobku s predvolenými nastaveniami. Možno bude potrebné upraviť jeho veľkosť a polohu tak, aby vyhovoval vášmu návrhu. Po výbere klipartu sa nad ním zobrazí ponuka s možnosťami jeho horizontálneho a vertikálneho otočenia a odstránenia.

Vybraný klipart s nástrojmi v hornom a pravom stĺpci

Podobne ako pri ostatných objektoch, keď je vybraný klipart, v pravom stĺpci sa zobrazia tlačidlá s jeho nástrojmi. Farby klipartu možno upraviť použitím filtrov. Viac informácií nájdete v článku Aplikovať filtre. Nezabudnite, že ponuka Pozícia obsahuje nástroje zarovnanie, vrstva a nepriehľadnosť.