Kontrola projektu

Kontrola projektu

Ak sa pokúšate pridať produkt do košíka a online program zistí potenciálne chyby, ako sú prázdne políčka s obrázkami, textové polia alebo prázdne stránky, vpravo sa zobrazí tlačidlo Skontrolovať project. Zobrazí sa zoznam všetkých nájdených problémov v pravej ponuke.

Kontrola projektu

Pre každú zistenú chybu sa zobrazia rôzne možnosti:
Kontrola vás presmeruje na konkrétnu stránku na kontrolu, čo vám umožní preskúmať problém.
Odstrániť sa objaví, keď sa zistí prázdne pole obrázka alebo textové pole. Kliknutím na túto možnosť odstránite identifikovaný prázdny prvok.
Možnosť Ignorovať je k dispozícii, ak sa zistí prázdna stránka. Kliknutím na položku Ignorovať sa tento problém odstráni zo stĺpca Skontrolovať projekt.
Musíte si vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje, aby ste sa uistili, že váš projekt spĺňa vaše očakávania. Po vyriešení všetkých problémov časť Skontrolovať projekt zmizne a vy budete môcť pridať výrobok do košíka.