Mini Leporello

Mini Leporello

Mini Leporello je k dispozícii v ponuke Výber produktov v časti Oznámení a prianí. Výberom položky Mini Leporello sa otvorí konfigurátor, ktorý ponúka rôzne formáty s konkrétnym počtom strán. Môžete vybrať množstvo alebo ručne zadať požadovaný počet do poľa Vlastné. Na výber je aj niekoľko možností papiera. Po nakonfigurovaní svojich preferencií jednoducho kliknite na položku Dizajn a pokračujte.

Konfigurátor Mini Leporella

Zloženie Mini Leporello, predná a zadná strana

Všetky Mini Leporellá majú dve plochy, ktoré sa dajú navrhnúť: Predná a zadná časť, ktoré sú viditeľné v spodnej ponuke online programu. Každá oblasť obsahuje určitý počet strán v závislosti od zvolenej konfigurácie. Stránky sú označené vodiacimi čiarami, ktoré zodpovedajú oblastiam skladania. Všimnite si, že počet strán určuje polohu prednej a zadnej strany Mini Leporella. V prípade 8 a 12-stranového Mini Leporella sa predná a zadná strana nachádzajú v tej istej navrhovateľnej oblasti (predná strana).

12-stranové Mini Leporello v programe

12-stranové Mini Leporello zložené

V prípade 10-stranového Mini Leporella je predná strana v návrhovej oblasti vpredu a zadná strana v návrhovej oblasti vzadu.

10-stranové Mini Leporello v programe

10-stranové Mini Leporello zložené