Orezová línia

Orezová línia

V online programe predstavuje červená čiara pri okraji miesto orezania. Je dôležité vyhnúť sa umiestneniu obrázkov a objektov priamo na túto čiaru, aby sa predišlo neželaným bielym okrajom v konečnom produkte. Všetky objekty a obrázky je potrebné umiestniť s dostatočným odstupom od orezovej línie.

Príklady pozícií:

Príklady nesprávnej a správnej polohy vzhľadom na orezovú líniu

  1. Obrázok sa nachádza priamo na orezovej línii. Vyhnite sa tejto pozícii. V konečnom produkte sa môžu objaviť biele okraje.
  2. Obrázok je ďaleko za orezovou líniou a možno ho čisto orezať. Odporúčame ponechať minimálne 10 mm (1 cm).
  3. Obrázok má dostatok miesta pred orezovou líniou.

Ak je obrázok, textové pole, klipart alebo výplňové pole umiestnené príliš blízko orezovej línie, pri výbere objektu sa zobrazí varovné hlásenie, ktoré zabráni jeho umiestneniu na tomto mieste. Objekt je tiež zvýraznený červenou farbou.

Príklady nesprávneho a správneho umiestnenia obrázka vzhľadom na orezovú líniu

Vyhnite sa umiestneniu dôležitých prvkov príliš blízko k orezovej línii, aby ste zabezpečili, že vo finálnom produkte nebudú odrezané.
Text: Pri pridávaní textu dbajte na to, aby nepresahoval orezovú líniu, aby sa zabránilo jeho orezaniu. Všimnite si, že upozornenie na text sa vzťahuje na celé textové pole, nielen na písmená. Aj keď je text ďaleko od orezovej línie, upozornenie sa môže zobraziť, ak je textové pole blízko orezu.

Príklady nesprávnej a správnej polohy textu vzhľadom na orezovú líniu

 

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: