Pozadie

Pozadie môžete pridať k svojim fotografickým produktom, aby ste zvýšili ich vizuálnu príťažlivosť. Na rozdiel od výplňových polí, ktoré možno ľubovoľne umiestňovať a meniť ich veľkosť, pozadia vypĺňajú celú stránku vo fotoprodukte. Prístup k rôznym možnostiam pozadia získate kliknutím na tlačidlo Pozadie v pravej ponuke.

Ponuka Pozadie v pravom stĺpci

V hornej časti ponuky Pozadie nájdete tlačidlo Odstrániť, ktoré slúži na odstránenie pozadia z vášho fotoproduktu. V prípade viacstránkových produktov, ako sú napríklad fotoknihy, sa kliknutím na tlačidlo Použiť na všetky stránky použije pozadie na všetky stránky vo fotoprodukte. Kliknutím na tlačidlo Odstrániť všetko sa odstránia všetky použité pozadia.
Je dôležité poznamenať, že pozadia sa použijú na obe strany viacstranového fotoproduktu. Ak chcete prispôsobiť pozadie pre jednu stranu, musíte pridať pole výplne a nakonfigurovať ho podľa svojich predstáv.

Výplňové pole ako pozadie jednej strany

Podobne ako políčka výplne, aj pozadia možno vybrať a nakonfigurovať ako Farba, Gradient a Textúra. Pre pozadie môžete vybrať aj možnosť Obrázok. Po výbere tejto možnosti z ponuky Pozadie sa zobrazí tlačidlo Pridať obrázok. Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí možnosť pridať obrázok z lokálneho zariadenia alebo online zdrojov.

Ponuka Obrázok ako pozadie

Po výbere sa fotografia umiestni ako pozadie. V ponuke Pozadie na karte Obrázok nájdete pole Nepriehľadnosť. Môžete nastaviť, ako priehľadný alebo nepriehľadný sa obrázok zobrazí. Obrázok na pozadí môžete upraviť tak, že ho vyberiete a kliknete na tlačidlo Upraviť obrázok.

Príklad obrázka ako pozadia

Rovnako ako pri ostatných obrázkoch môžete obrázok prevrátiť vertikálne a horizontálne, otočiť ho o 90 stupňov, aktivovať vylepšenie obrázka, zmeniť jeho polohu alebo ho v prípade potreby odstrániť.

Úprava obrázka na pozadí

Alternatívny spôsob použitia obrázkov ako pozadia

Ako pozadie je možné pridať obrázky priamo z ľavého stĺpca. Po pretiahnutí fotografie odtiaľto sa zobrazí možnosť ako pozadie. Potiahnutím fotografie sem sa fotografia umiestni ako pozadie fotografického produktu.

Potiahnutie obrázka, ktorý sa zobrazí ako možnosť pozadia