Režim náhľadu

Režim náhľadu

Preskúmanie projektu pred jeho dokončením je nevyhnutné, aby ste sa uistili, že je bez chýb a spĺňa vaše očakávania. Je to dôležité najmä v prípade viacstranových fotografických produktov. Pred pridaním produktu do košíka si musíte prezrieť všetky stránky, aby ste sa uistili, že výsledok je taký, aký chcete.

Pre komplexnú kontrolu vášho projektu odporúčame kliknúť na tlačidlo Náhľad v hornom menu pre optimálnu záverečnú kontrolu. V režime náhľadu sa váš fotografický produkt zobrazí na celej obrazovke bez pravého alebo ľavého menu. Toto neprehľadné zobrazenie poskytuje úplnú predstavu o výsledkoch vášho fotoproduktu.

Režim náhľadu

V prípade viacstránkových produktov sa môžete jednoducho pohybovať po stránkach kliknutím na šípku na každej strane fotoproduktu alebo kliknutím na stránky z ponuky v spodnej časti. Keď ste pripravení vrátiť sa k návrhárovi, kliknite na tlačidlo zatvorenia v pravom hornom rohu.