Rozloženia

Rozloženia

Rozloženia sú vopred navrhnuté šablóny, ktoré uľahčujú usporiadanie obrázkov, textu a dekoratívnych prvkov vo vašom fotografickom produkte. Sú navrhnuté tak, aby zjednodušili proces navrhovania, a môžete si ich prispôsobiť podľa svojich potrieb. V závislosti od dizajnovej línie, ktorú si vyberiete, môžu rozloženia obsahovať pozadia a kliparty. Ak chcete prejsť do ponuky rozložení, kliknite na tlačidlo Rozloženia vpravo.

Ponuka Rozloženia v pravom stĺpci

Dizajnové línie

Ponuka Rozloženia poskytuje výber rozložení na základe počtu obrázkov už umiestnených na fotovýrobku. Kliknutím na položku Dizajnová línia sa zobrazí ponuka s niekoľkými možnosťami dizajnových línií, z ktorých si môžete vybrať. Tie možno filtrovať podľa kategórie pomocou poľa v ľavom hornom rohu. Po výbere jednej z nich kliknite na tlačidlo Pokračovať. V prípade viacstranových produktov je k dispozícii možnosť použiť dizajnovú líniu na všetky stránky pomocou tlačidla Na všetky stránky. V ponuke Rozložení sa potom zobrazí niekoľko rozložení s rôznymi dizajnovými prvkami. Dizajnovú líniu môžete kedykoľvek flexibilne zmeniť.

Možnosti dizajnových línií

Používanie rozložení

Ak chcete preskúmať rozloženia s rôznym počtom obrázkov, posúvajte sa v pravej ponuke smerom nadol. Rozloženia môžete filtrovať aj podľa počtu obrázkov otvorením ponuky Obrázky na stránku a výberom požadovaného počtu. Po výbere rozloženia sa pridá do fotografického produktu s prázdnymi políčkami na obrázky. Ak chcete pridať obrázky, potiahnite ich z ponuky na ľavej strane alebo kliknite na políčko s obrázkom a vyberte fotografiu zo zariadenia alebo z online zdrojov. Fotografie už umiestnené na fotovýrobku sa automaticky prispôsobia rozloženiu.

Rozloženie použité s vybraným rámčekom s obrázkom

V predvolenom nastavení sú prvé možnosti rozloženia zobrazené v pravom stĺpci založené na počte fotografií už umiestnených vo fotovýrobe, ak je možnosť Obrázok na stranu nastavená na premennú. Ak sú napríklad vo fotoprodukte tri obrázky, v pravej ponuke sa ako prvé zobrazia rozloženia s tromi obrázkami. Ak chcete vyfiltrovať rozloženia na základe počtu obrázkov, otvorte pole Obrázok na stranu a vyberte požadovaný počet. Po umiestnení možno rozloženia zrkadliť horizontálne kliknutím na tlačidlo Zrkadliť rozloženie v hornej časti ponuky Rozloženia.

Použité rozloženie a ďalšie možnosti sú zobrazené v pravom stĺpci

Rozloženia s textom

Môžete to urobiť kliknutím na tlačidlo Pridať text v hornej ponuke Online programu alebo v hornej časti ponuky Rozložení. Po pridaní textu budú možnosti rozloženia obsahovať textové pole. Kliknite na rozloženie, ktoré chcete použiť na svoj fotografický produkt.

Rozloženia s možnosťami textu v pravom stĺpci

Ak pridáte druhý text opätovným kliknutím na tlačidlo Pridať text, v ponuke Rozložení sa zobrazia možnosti s dvoma textovými políčkami. Vyberte rozloženie, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu návrhu.

Rozloženia s dvoma textovými políčkami

Ak chcete text prispôsobiť, vyberte textové pole a kliknite na tlačidlo Editor textu. Viac informácií nájdete v článku Text.

Obľúbené rozloženia

Pod každým rozložením sa nachádza ikona srdiečka. Kliknutím na ikonu srdca sa zmení na sivú, čo znamená, že rozloženie bolo označené ako obľúbené. Obľúbené rozloženia sa pohodlne zobrazujú v hornej časti stĺpca Rozloženie, keď je počet fotografií umiestnených na fotovýrobku rovnaký alebo menší ako počet políčok s obrázkami v rámci obľúbeného rozloženia. Získate tak rýchly prístup k obľúbeným rozloženiam. Ak chcete rozvrhnutie odstrániť z obľúbených položiek, jednoducho znova kliknite na ikonu srdiečka.

Obľúbené rozloženia vybrané pomocou ikony srdca

Úprava rozložení

Výberom rozloženia z pravej ponuky umiestnite objekty vybraného rozloženia do fotografického produktu. Tieto objekty môžete jednoducho premiestniť a prispôsobiť podľa svojich potrieb. Ak napríklad chcete zmeniť klipart, ktorý bol dodaný s vybraným rozložením, môžete ho jednoducho odstrániť a vybrať iný z ponuky klipartov. Môžete tiež flexibilne pridávať rámy k obrázkom alebo zahrnúť ďalšie objekty, napríklad výplňové polia, ktoré budú slúžiť ako pozadie pre jednu stránku.