Orezová línia

Orezová línia

Všetky produkty v programe sú ohranićené červenou čiarou veľmi blízko okraja. Ide o orezovú líniu, ktorú je potrebné zohľadniť pri umiestňovaní objektov. Obrázky a objekty sa nikdy nesmú umiestňovať na túto čiaru, pretože to môže mať za následok biele okraje okolo obrázka na konečnom výrobku. Všetky objekty a obrázky je potrebné umiestňovať s dostatočným odstupom od orezovej línie.

Príklady umiestnenia:

Príklady nesprávnej a správnej polohy vzhľadom na orezovú líniu

  1. Obrázok sa nachádza priamo na orezovej línii. Vyhnite sa tejto pozícii. V konečnom produkte sa môžu objaviť biele okraje.
  2. Obrázok je ďaleko za orezovou líniou a možno ho čisto orezať. Odporúčame ponechať minimálne 10 mm (1 cm).
  3. Obrázok má dostatok miesta od orezania.

V predvolenom nastavení je aktivované upozornenie na orezanie, aby sa zabránilo umiestneniu objektov na orezovú líniu. Možnosť upozornenia na orezanie nájdete v ponuke Nastavenia ako možnosť Zobraziť informácie o orezaní.

Možnosť Zobraziť informácie o orezaní v ponuke Nastavení

Ak je táto možnosť aktívna, ak je obrázok, textové pole, klipart alebo výplňové pole umiestnené príliš blízko k orezovej línii, zobrazí sa varovné hlásenie a línia sa zvýrazní červenou farbou.

Príklady nesprávneho a správneho umiestnenia obrázka vzhľadom na orezovú líniu

Aj keď sú obrázky umiestnené správne a nezobrazí sa žiadne varovné hlásenie, pri umiestňovaní obrázkov by ste mali dávať pozor, aby ste dôležité motívy neumiestnili príliš blízko orezovej línie, aby neboli príliš blízko okraja konečného produktu.
Text: Pri umiestňovaní textu je dôležité, aby nikdy nepresahoval orezovú líniu, aby sa zabránilo jeho orezaniu v konečnom výrobku. Všimnite si, že upozornenie na text sa vzťahuje na celé textové pole, nielen na písmená. Aj keď je text ďaleko od orezovej línie, upozornenie sa môže zobraziť, ak je textové pole blízko orezu.

Príklady nesprávnej a správnej polohy textu vzhľadom na orezovú líniu