Ponuka QR kódov

Ponuka QR kódov

Výberom tlačidla QR kódy v pravom stĺpci sa dostanete do ponuky kariet QR kódov. Tu si môžete podľa potreby prevziať existujúce karty QR kódov alebo vytvoriť nové.

Vytvorené karty QR kódov sú uvedené v tabuľke, pričom pri každej položke je uvedený dátum jej vytvorenia a počet kariet, ktoré obsahuje. Ak si chcete stiahnuť súbor PDF týchto kariet s QR kódmi, jednoducho kliknite na tlačidlo Stiahnuť v tejto tabuľke.

Ponuka QR kódov

Ak chcete vytvoriť ďalšie karty, zadajte počet kariet, ktoré chcete vytvoriť, do poľa Vytvoriť ďalšie karty s QR kódmi a kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Tieto novo vytvorené karty sa zobrazia pod existujúcimi kartami a môžete si ich stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.