Poukazy

Pre svojich zákazníkov môžete vytvárať prispôsobené poukazy, aby ste zvýšili svoj predaj a ponúkli im zľavy na nákupy. Máte plnú kontrolu nad sumou, množstvom a dátumom platnosti poukazu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky galérie s aktivovanou funkciou umožniť objednávanie. Na správu tejto funkcie prejdite do ponuky Poukážky v rámci panela predaja.

Ponuka Poukážky v paneli Predaj

Ak chcete vytvoriť poukaz, kliknite na tlačidlo Pridať, čím sa zobrazí okno na vygenerovanie poukazu.

Okno na úpravu poukazu

Všeobecná stránka

Interný názov: V poli Interný názov môžete priradiť názov pre interné referencie. Tento názov bude viditeľný len pre vás a nie pre vašich zákazníkov.
Kód poukazu: Tu zadáte skutočný kód, ktorý budú musieť zákazníci zadať do nákupného košíka, aby mohli využiť zľavu z poukazu.
V predvolenom nastavení sú poukazy aktivované pri ich vytvorení, ale môžete ich deaktivovať presunutím aktivačného prepínača.

Všeobecná časť poukazov

Platnosť

Tu nájdete nástroje na nastavenie doby platnosti poukazu.
Od: Z: Vouchery na nákup tovaru a služieb, ktoré sa nachádzajú na území SR, sú určené na nákup tovaru a služieb, ktoré sa nachádzajú na území SR, a ktoré sa nachádzajú na území SR: Pole Od umožňuje určiť dátum aktivácie. Ak zostane prázdne, poukaz sa aktivuje okamžite po vytvorení.
Do: V poli Do môžete nastaviť dátum skončenia platnosti poukazu. Ak zostane prázdne, poukaz zostane platný, kým nebude ručne deaktivovaný.
Limit použitia: Pole Limit použitia umožňuje nastaviť maximálny počet použití poukazu zákazníkom v rámci zadaných dátumov platnosti. Ak je nastavená hodnota 0, zákazník má neobmedzené použitie.

Sekcia expirácie voucheru

Suma a typ

Tu nájdete možnosti na definovanie množstva poukazu.
Množstvo: Pole Amount (Suma) môžete vyplniť absolútnou hodnotou, ak vyberiete typ Absolute (Absolútne), ktorý priamo odčíta zadanú sumu. Prípadne ak vyberiete typ Percentage (Percentuálne), hodnota v poli Amount (Suma) bude predstavovať percentuálnu zľavu uplatnenú na nákupy zákazníka. Hoci kupón znižuje maržu fotografa, môže to byť strategický prístup, ako najprv zvýšiť ceny a ponúknuť zľavy. Je dôležité poznamenať, že marža spoločnosti Saal Digital zostáva neovplyvnená.
Minimálna výška objednávky: Pole Minimálna výška objednávky umožňuje nastaviť minimálnu hodnotu objednávky, ktorá je potrebná na to, aby zákazníci mohli uplatniť poukaz. Je dôležité zohľadniť túto hodnotu a vykonať presné výpočty, aby sa maximalizovala výhoda.
Máte možnosť pokryť náklady na dopravu pri nákupoch vašich zákazníkov zaškrtnutím políčka Doprava. Upozorňujeme, že sa to netýka účtov Saal Prio, pretože tie už majú dopravu zadarmo. S účtom Saal Prio nevznikajú vám ani vašim zákazníkom žiadne náklady na dopravu pri objednávkach s minimálnou hodnotou 10 €.

Časť o sume a type poukážky

Ďalšie aktivácie

Okrem toho môžete určiť, či je poukážka dostupná pre sady produktov, súbory na stiahnutie a projekty. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Po vytvorení poukazu ho možno uplatniť na nákupy z ktorejkoľvek vašej galérie s aktivovanou možnosťou Povoliť objednávanie, pokiaľ je dodržaná minimálna suma objednávky a zadané dátumy platnosti.

Dodatočná aktivácia poukazu

Správa poukazov

Všetky vytvorené poukážky sa zobrazia v ponuke Poukážky, ktorá poskytuje prehľad ich podrobností. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet poukazov.

Ponuka poukazov

Ak chcete upraviť poukaz, stačí kliknúť na jeho interný názov v ponuke Poukaz, čím sa otvorí okno Upraviť poukaz. Vykonajte potrebné úpravy a nezabudnite svoje zmeny uložiť. V prípade potreby môžete kupón vymazať kliknutím na ikonu koša v pravom hornom rohu.

Okno Úprava kupónu

Upozorňujeme, že o kóde kupónu budete musieť ručne informovať svojich zákazníkov, aby ho mohli uplatniť pri nákupe v niektorej z vašich galérií podľa podmienok, ktoré ste nastavili.