Použiť filtre

Použiť filtre

Obrázky a objekty vo fotografickom produkte je možné farebne upraviť použitím filtrov. Týmto spôsobom je možné vykonať niektoré konečné úpravy kontrastu, farieb a sýtosti objektov po ich umiestnení bez toho, aby ste museli opustiť softvér Saal Digital.

Ak chcete na objekt použiť filtre, je potrebné ho vybrať a kliknúť na tlačidlo Filtre, ktoré sa zobrazí vpravo, čím sa otvorí ponuka s rôznymi nástrojmi.

Zmenou hodnoty Jas je možné zvýšiť jas až na 100, čo je maximálny biely bod, alebo ho znížiť až na -100, čo je maximálny čierny bod. Okrem použitia na obrázky môže byť táto funkcia veľmi užitočná napríklad na prevod čierneho klipartu na biely zvýšením jasu na maximum a naopak, na prevod bieleho klipartu na čierny jeho znížením.

Použitie filtra na kliparty, zvýšenie jasu

Zmena hodnoty kontrastu zvýši alebo zníži kontrast objektu, počnúc hodnotou 0, s minimálnou hodnotou -200 a maximálnou hodnotou 500. Zmena hodnoty sýtosti zmení intenzitu farieb. Znížením hodnoty na 0 sa obrázok alebo objekt stane čiernobielym. Sýtosť je možné zvýšiť až na hodnotu 300.

Filtre použité na obrázok

Zmena hodnoty odtieňa mení tón obrazu. To umožňuje v prípade potreby mierne korigovať tón obrázka alebo vytvoriť umelecký tón fotografie. V poli Farbenie sa vyberie farba, ktorou sa bude tónovať vybraný objekt. Intenzitu farby možno upraviť zmenou hodnôt v poli Nasýtenie. Úpravou políčok Odtieň a Nasýtenie môžete zmeniť odtieň klipartov a políčok s textúrou výplne a dosiahnuť tak farebnú harmóniu v dizajne fotografického produktu.

Farebný filter použitý na kliparty

V predvolenom nastavení sa pod nástrojmi zobrazujú niektoré možnosti šablón filtrov. Kliknutím na ne sa automaticky použijú na vybraný objekt. Ak kliknete na tlačidlo Náhodne v hornej ponuke, všetky parametre sa vyberú náhodne. To je veľmi užitočné na získanie kreatívneho výsledku alebo na inšpiráciu pri úpravách. V oboch prípadoch je možné vykonať zmeny automaticky nastavených parametrov. Stlačením tlačidla Obnoviť sa objekt vráti na pôvodné hodnoty.

Podobne ako v prípade rámčekov, masiek a tieňov možno filtre po nastavení použiť na viacero objektov naraz. Môžete ich použiť na všetky objekty na aktuálnej stránke alebo na všetky prvky v projekte kliknutím na tlačidlo Všetkým.