Použitie rámov a masiek

Použitie rámov a masiek

K obrázkom a výplňovým boxom môžete pridávať rámy a masky. Rámy umožňujú meniť tvar orámovania obrázka a zdobiť ho, čo je veľmi užitočné na zvýraznenie prvkov na pozadí. Masky umožňujú rozostriť okraj rámčeka obrázka, čo možno použiť napríklad na vytvorenie prechodov.

Rámčeky

Ak chcete pridať rámik k rámiku obrázka alebo výplni, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Rám v pravej ponuke. V pravom stĺpci sa zobrazí niekoľko možností rámčekov. Kliknutím na jednu z nich ju použijete na vybraný prvok. V závislosti od vybraného rámu sa v hornej časti ponuky Rám zobrazia rôzne možnosti prispôsobenia. Môžete tu nájsť nástroje na zmenu nepriehľadnosti rámu, jeho farby, hrúbky čiary, polomeru alebo zarovnania.

Obrázok s použitým rámčekom a zobrazenými nástrojmi rámčeka

Masky

V ponuke Rám prejdite na spodnú časť stĺpca, kde nájdete možnosti masky. Kliknutím na jednu z nich ju použijete na obrázok alebo výplňové pole. Podobne ako pri rámčekoch, v závislosti od vybranej masky bude možné ovládať Veľkosť jeho zvýšením alebo znížením podľa potreby.

Obrázok s použitou maskou a zobrazenými nástrojmi masky

Použitie rámu alebo masky na viacero prvkov

Po nastavení rámčeka alebo masky na obrázku alebo výplňovom poli je možné použiť ich na viacero prvkov súčasne s nastavenými parametrami. Vyberte obrázok alebo pole výplne, ktoré má rám alebo masku, ktorú chcete použiť na ostatné prvky. V hornej časti ponuky Rám sa zobrazí tlačidlo Všetkým. Po jeho kliknutí získate možnosť Použiť rám a masku na všetky objekty na aktuálnej stránke alebo na všetky objekty v projekte. Kliknutím na jednu z týchto možností sa rám alebo maska použije na všetky obrázky a výplňové polia vybranej možnosti.

Tlačidlo Všetkým zobrazené v pravom stĺpci

Táto funkcia je dostupná aj kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok alebo výplňové pole obsahujúce rám alebo masku, ktoré sa majú použiť. Otvorí sa ponuka s niekoľkými tlačidlami, musíte vybrať možnosť Priradiť vlastnosť všetkým objektom na tejto stránke alebo v tomto projekte a kliknúť na Rám.

Kontextové menu obrázka

Kliknutím na položku Odstrániť rám v tejto ponuke kliknutia pravým tlačidlom myši alebo v ponuke Rám v pravom stĺpci odstránite aplikovaný rám alebo masku z vybraného obrázka alebo výplňového poľa.