Pozadie

Pozadie môžete pridať do svojich fotografických produktov. Na rozdiel od výplňových polí nie sú pozadia objektmi, ktoré možno presúvať alebo meniť ich veľkosť, ale sú vložené ako pozadie fotografického produktu. Rôzne možnosti nastavenia pozadia sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Pozadie v ponuke vpravo.

Ponuka pozadia v pravom stĺpci

V hornej časti ponuky Pozadie sa nachádza tlačidlo Odstrániť, ktoré slúži na odstránenie pozadia z fotovýrobku. V prípade viacstránkových produktov, ako sú napríklad fotoknihy, sa kliknutím na tlačidlo Použiť na všetky stránky použije pozadie na všetky stránky fotoproduktu. Kliknutím na tlačidlo Odstrániť všetko sa odstránia všetky použité pozadia.
Je dôležité poznamenať, že pozadia sa použijú na obe strany viacstranového fotoproduktu. Ak chcete prispôsobiť pozadie pre jednu stranu, musíte pridať pole výplne a nakonfigurovať ho podľa svojich predstáv.

Výplňové pole ako pozadie jednej strany

Podobne ako políčka výplne, aj pozadia možno vybrať a nakonfigurovať ako Farebný gradient a Textúru. Pre pozadie môžete vybrať aj možnosť Obrázok. Po výbere tejto možnosti z ponuky Pozadie sa zobrazí tlačidlo Vybrať fotografiu. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí priečinok v zariadení na výber obrázka pozadia.

Ponuka Obrázku ako pozadia

Po výbere sa fotografia umiestni ako pozadie. Záložka Obrázok v ponuke Pozadia poskytuje možnosti konfigurácie obrázka na pozadí.

Príklad obrázka ako pozadia

Pomocou poľa Nepriehľadnosť môžete nastaviť, ako priehľadný alebo nepriehľadný sa obrázok zobrazí. Ak kliknete na tlačidlo Upraviť orezanie, zobrazí sa ponuka s nástrojmi na orezanie obrázka na pozadí. Podobne ako pri iných obrázkoch môžete vykonávať rôzne akcie:

  • Kliknutím na tlačidlo s krížikom môžete zmeniť polohu obrázka.
  • Zväčšiť alebo zmenšiť obrázok pomocou ikony lupy.
  • Aktivovať alebo deaktivovať vylepšenie obrázka pomocou tlačidla s čarovnou paličkou.
  • Zrkadliť obrázok horizontálne alebo vertikálne.
  • Otočte obrázok o 90 stupňov kliknutím na príslušné tlačidlá.
  • V prípade potreby obrázok odstráňte.
  • V tejto ponuke môžete tiež skontrolovať stav kvality obrazu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame nastaviť kvalitu obrazu na veľmi dobrú.

Alternatívny spôsob použitia obrázkov ako pozadia

Ako pozadie je možné pridať obrázky priamo z ľavého stĺpca. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľný obrázok v tejto ponuke sa zobrazí niekoľko možností. Kliknutím na možnosť Ako pozadie sa vybraný obrázok pridá ako pozadie do fotografického produktu.

Vloženie obrázka ako pozadia z ľavého stĺpca

Ak už bol obrázok umiestnený do fotoproduktu, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zobrazia sa všetky dostupné možnosti. Kliknutím na možnosť Použiť obrázok ako pozadie sa obrázok stane pozadím fotoproduktu.

Použiť obrázok ako pozadie z už umiestneného obrázka

Ak chcete získať prístup k ponuke nástrojov na orezanie, dvakrát kliknite na obrázok na pozadí alebo otvorte ponuku Pozadie v pravom stĺpci, vyberte záložku Obrázok a kliknite na tlačidlo Upraviť orezanie.

Nástroje na zobrazenie obrázka zobrazené nad obrázkom na pozadí