Predajte svoj projekt

Predajte svoj projekt

Z Projekty vyberte projekt, ktorý chcete predať. Vpravo sa zobrazí ponuka s rôznymi možnosťami.

Projekt vybraný na paneli Projekt

Ak projekt ešte nebol zdieľaný, na karte Predaj projektu sa zobrazí tlačidlo . Ak je projekt už zdieľaný, stačí otvoriť Nastavenia predaja. V obidvoch prípadoch sa Nastavenia predaja sa zobrazí ponuka. Ak chcete produkt predávať, musíte aktivovať Aktivácia predaja.

Povoliť objednávanie v nastaveniach projektov

Na stránke . Nastavenia predaja sa zobrazí pri predaji vášho projektu. Tu môžete nastaviť predajnú cenu svojho produktu a skontrolovať zisk, ktorý zaň dostanete.

Komerčné nastavenia

Ak plánujete väčší projekt, môžete požiadať o špeciálne podmienky. Viac informácií nájdete v článku Špeciálne podmienky pre projekty

Špeciálne podmienky

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uvidíte, že stav galérie sa vo vašom Projekty menu.

Stav projektu

Ak otvoríte zdieľaný odkaz, uvidíte, že projekt je na predaj za cenu, ktorú ste nastavili.

Zobrazenie projektu