Previesť článok

Zmeniť produkt

Po vytvorení fotografického produktu je možné ho zmeniť. To môže byť veľmi užitočné, ak chcete vytvoriť varianty v rôznych veľkostiach. Napríklad, ak vytvoríte produkt 30 x 30 Professional Line a chcete mať menší variant 21 x 21, ktorý chcete dať ako darček. Ďalším príkladom je návrh kalendára, kedy môže byť užitočné vytvoriť rôzne varianty, ktoré budú obsahovať rôzne dátumy.

Po otvorení projektu, ktorý sa má zmeniť, sa v pravom stĺpci programu zobrazí tlačidlo s označením Produkt. Po kliknutí naň sa zobrazia rôzne parametre, ktoré je možné v produkte zmeniť v závislosti od navrhovaného výrobku. Ak napríklad navrhujete fotoknihu, budete môcť zmeniť povrch obálky, stránky a pridať darčekovú krabičku.

Ponuka produktov v programe

Ak chcete produkt zmeniť na iný, napríklad zmeniť veľkosť fotoknihy, kliknite na tlačidlo Zmeniť produkt v pravom dolnom rohu. Zobrazí sa varovné hlásenie, ktoré vás informuje, že zmeny, ktoré sa chystáte vykonať, nemožno vrátiť späť. Preto sa odporúča projekt pred pokračovaním uložiť.

Okno výberu produktu

Zmena produktu ovplyvní polohu a veľkosť fotografií. Najlepšie je vybrať produkt s rovnakým pomerom strán.

Skonvertovaný produktu so zobrazeným pravým menu

Po výbere produktu, ktorý sa má zmeniť, sa otvorí projekt. Nový produkt je potrebné skontrolovať, či je všetko tak, ako chcete. Po kontrole ho nezabudnite uložiť s iným názvom. Tým sa bude odlišovať od produktu, ktorý ste vytvorili predtým.