Pridanie prvkov do fotografického produktu

Pridanie prvkov

Do fotografického produktu možno zahrnúť rôzne prvky na vytvorenie personalizovaného návrhu, napríklad obrázky, text, výplňové polia a kliparty.

Pridanie obrázkov

Do fotoproduktu môžete pridať obrázky rôznymi spôsobmi:

1. V ponuke v ľavom stĺpci výberom obrázka a jeho pretiahnutím na pracovnú plochu.

Presúvanie obrázkov z ľavého stĺpca

2. Priamym pretiahnutím obrázkov z prehľadu priečinkov do programu. Takto pridané obrázky sa zobrazia v ľavom stĺpci návrhára spolu s ostatnými obrázkami.

3. Kliknutím na tlačidlo Pridať obrázok sa na produkte s fotografiami zobrazí okno s obrázkom. Do tohto poľa s obrázkom môžete pretiahnuť obrázok z ľavého stĺpca alebo vybrať pole s obrázkom a kliknúť na tlačidlo Vybrať fotografiu v hornej časti poľa. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí prehliadač a umožní vám vybrať obrázok zo zariadenia, ktorý chcete zahrnúť do svojho fotoproduktu. Obrázkové boxy sa používajú v rozloženiach.

Možnosti Vložiť obrázok a Nahradiť obrázok v rozložení

Ak už bol do fotovýrobku umiestnený obrázok a do fotovýrobku sa z ľavého stĺpca pretiahne iný obrázok, zobrazí sa možnosť Nahradiť obrázok. Ak sa na túto možnosť pustí pretiahnutý obrázok, obrázok už umiestnený vo fotoprodukte sa nahradí novým obrázkom.

4. Kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok v ponuke v ľavom stĺpci sa zobrazí ponuka. Výberom možnosti Vložiť obrázok sa obrázok automaticky umiestni do fotoproduktu.

Tlačidlo Vložiť obrázok z ľavého stĺpca

Pridať text

Text môžete do fotoproduktu pridať kliknutím na tlačidlo Pridať text v hornej ponuke aplikácie.

Pridanie nového textového poľa

Po kliknutí sa uprostred fotoproduktu zobrazí textové pole, ktoré môžete prispôsobiť. Do tohto poľa môžete napísať text dvoma spôsobmi:

1. Výberom textového poľa a kliknutím na tlačidlo Textový editor nad ním. Tým sa otvorí okno textového editora, do ktorého môžete napísať text, ktorý chcete pridať. Toto okno textového editora obsahuje aj všetky nástroje na konfiguráciu textu. Text môžete upravovať priamo odtiaľto. Ak chcete text napísaný v textovom editore pridať do fotografického produktu, stlačte v tomto editore tlačidlo OK.

Okno textového editora

2. V okne programu dvojitým kliknutím myšou na textové pole sa aktivuje klávesnica, aby ste mohli pridať text. Nástroje na konfiguráciu textu sú k dispozícii aj v pravom stĺpci výberom textu a kliknutím na tlačidlo Textové pole. Okrem iných možností tu možno prispôsobiť písmo, veľkosť, zarovnanie a farbu textu.

Pridanie výplňového poľa

Polia výplne možno do fotografického produktu pridať kliknutím na tlačidlo Pridať výplň v hornej ponuke návrhára. V predvolenom nastavení je vytvorený farebný obdĺžnik.

Pridanie nového poľa výplne

Ak chcete zmeniť veľkosť výplňového poľa, kliknite na jeho rámček a držiac stlačené tlačidlo myši presuňte kurzor na požadovanú veľkosť a tvar. Týmto spôsobom môžete napríklad aplikovať textúru na jednu stranu fotoknihy.

Ponuka konfigurácie výplňového poľa sa zobrazí kliknutím na tlačidlo Vyplňte políčko, ktoré sa zobrazí v hornej časti, keď je vybraté, alebo na tlačidlo Výplňové pole v ponuke vpravo.
V pravej hornej ponuke sú k dispozícii rôzne typy výplní: Výplne v týchto dvoch možnostiach: Farba, Farebný gradient alebo Textúra. Každý typ má iné možnosti prispôsobenia.

Pridanie klipartov

Kliparty môžete do fotografického produktu pridať kliknutím na tlačidlo Kliparty v pravej hornej ponuke. Zobrazí sa veľký výber klipartov. Možno ich filtrovať podľa kategórie alebo podľa kľúčového slova zadaného do poľa Hľadať, aby ste rýchlo našli kliparty na konkrétnu tému.

Pridanie klipartu

Ak chcete pridať klipart do fotografického produktu, vyberte klipart z tejto ponuky podržaním stlačeného tlačidla myši a potiahnite ho do fotografického produktu. Iný spôsob pridania klipartu je kliknúť naň pravým tlačidlom myši a kliknúť na položku Vložiť klipart.
Pridaný klipart sa zobrazí vo fotoprodukte v predvolenej veľkosti. Veľkosť budete musieť upraviť tak, aby vyhovovala potrebám vášho návrhu.