Komentáre

Komentáre

Môžete nastaviť a povoliť komentáre k projektom. Vďaka tomu môžete dostávať spätnú väzbu priamo od svojich klientov, čo zefektívni vašu prácu a ušetrí váš čas. Ak chcete povoliť komentáre na projekte, prejdite do nastavení projektu a vyberte projekt, na ktorom chcete povoliť komentáre. Nastavenia projektu nájdete v pravom menu alebo kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami na projekte.

Zobrazené možnosti projektu

V nastaveniach projektu nájdete možnosť aktivovať komentáre. Po aktivácii je potrebné kliknúť na tlačidlo Uložiť. Upozorňujeme, že projekt by mal byť zdieľaný, aby používatelia mohli zanechať komentáre.

Možnosť komentárov v nastaveniach projektu

Po otvorení zdieľaného prepojenia projektu uvidíte, že k projektu je teraz možné pridávať komentáre.

Komentár v projekte

Po vložení komentára sa na paneli Projekty zobrazí aj upozornenie Komentáre, ktoré vás informuje o tom, že bol k projektu vložený komentár.

Ikona komentára na paneli projektu