Režim náhľadu

Režim náhľadu

Kontrola projektu pred jeho dokončením je nevyhnutná, aby ste sa uistili, že je bez chýb a spĺňa vaše očakávania. Pre komplexnú kontrolu vášho projektu odporúčame kliknúť na tlačidlo Náhľad v hornej ponuke pre optimálnu záverečnú kontrolu.
V režime náhľadu sa váš fotografický produkt zobrazí na celej obrazovke. Toto nerušené zobrazenie poskytuje úplnú predstavu o výsledkoch vášho fotografického produktu. Zobrazenie na celej obrazovke eliminuje podčiarknutie pri kontrole pravopisu a orezovú líniu, čo vám umožní sústrediť sa na obsah. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj kliknutím na lupu v pravom dolnom rohu alebo výberom hodnoty v poli. V predvolenom nastavení je zobrazenie nastavené na možnosť Auto, ktorá prispôsobí produkt veľkosti vašej obrazovky. Ak však chcete preskúmať detaily vo väčšej veľkosti, môžete si ich zväčšiť.

Režim náhľadu

V prípade viacstránkových produktov môžete jednoducho prechádzať po stránkach kliknutím na šípku na každej strane fotografického produktu alebo kliknutím na stránky z ponuky v spodnej časti.
Keď ste pripravení vrátiť sa do návrhára, kliknite na tlačidlo Späť k návrhu v ľavom dolnom rohu.