Riadenie projektov

Správa projektov

Vaše projekty môžete ukladať lokálne v zariadení a v cloude, ak máte účet a ste prihlásení. To vám umožňuje navrhovať produkty vlastným tempom alebo ich ukladať pre budúce objednávky.

Uloženie projektu

Navrhnutá fotokniha

V softwari sa kliknutím na tlačidlo Uložiť v hornej ponuke zobrazí okno, v ktorom môžete zadať názov projektu. Po napísaní sa kliknutím na Uložiť projekt uloží lokálne do zariadenia. Kliknutím na Uložiť online sa projekt uloží do cloudu Saal a bude prístupný z ľubovoľného zariadenia prostredníctvom online obchodu. Na uloženie online musíte mať účet a byť prihlásený. Upozorňujeme, že projekty uložené online sa ukladajú aj lokálne.

Okno Uložiť projekt

Ak už bol váš projekt uložený, kliknutím na Uložiť sa zobrazí rovnaké okno s názvom, ktorý bol projektu pridelený. Opätovným kliknutím na Uložiť uložíte vykonané zmeny. Ak sa názov zmení, napríklad pridaním čísla 02, kópia projektu sa uloží s novým názvom, pričom pôvodný projekt zostane nedotknutý.

Všetky uložené projekty, či už online alebo lokálne, sú k dispozícii v priečinku Projekty. Tento priečinok je prístupný zo softwaru kliknutím na toto tlačidlo v hornom menu alebo pri spustení softvéru kliknutím na tlačidlo Projekty v pravom menu.

Priečinok Projekty

Všetky uložené projekty možno spravovať z tohto priečinka. Projekty je možné vyhľadávať podľa názvu pomocou poľa Hľadať v hornej časti. Každý projekt sa zobrazí s informáciami o výrobku a názvom, pod ktorým bol uložený. Možnosti správy každého projektu sú zobrazené vpravo.

Ak bol projekt uložený do zariadenia, zobrazí sa tlačidlo Uložiť online. Ak naň kliknete po prihlásení, projekt sa nahrá do cloudu a stav projektu sa zmení na Saal Cloud. To znamená, že okrem toho, že sa projekt uloží do zariadenia, v ktorom bol vytvorený, uloží sa aj do cloudu, do účtu, do ktorého ste prihlásení.

Uloženie viacerých projektov v ponuke Projekty

Kliknutím na ikonu koša napravo od projektu sa uložený projekt vymaže lokálne aj online.

Ak chcete otvoriť projekt v návrhári, kliknite na samotný projekt alebo kliknite na tlačidlo s kľúčom vpravo od projektu.

Zálohovanie

Software umožňuje v prípade potreby prístup k starším verziám uložených projektov. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na projekt v priečinku Projekty. Zobrazí sa ponuka s možnosťami ako Upraviť, Exportovať, Odstrániť a Záložná kópia. Po nabehnutí na možnosť Záložná kópia sa zobrazí zoznam dostupných záložných verzií spolu s príslušnými dátumami ich uloženia. Kliknutím na záložnú verziu ju otvoríte v rozhraní softwaru. Po úprave sa odporúča, aby ste upravenú verziu uložili pod iným názvom pre budúce použitie.

Zobrazená záložná kópia

Export projektov

Projekt je možné exportovať ako náhľad, aby ho bolo možné zdieľať pred tlačou, alebo exportovať súbor programu, aby ho bolo možné spustiť na inom zariadení. Na pracovnej ploche softvéru kliknite na tlačidlo Zdieľať v hornej ponuke a zobrazia sa možnosti.

Kliknutím na tlačidlo Zdieľať sa zobrazia možnosti exportu

Exportovať náhľad vo formáte PDF

Táto možnosť umožňuje exportovať verziu projektu vo formáte PDF, ktorú možno zdieľať ako náhľad. Do súboru s náhľadom PDF je možné pridať vodoznak. V ponuke Nastavenia sa v časti Vodoznak zobrazí textové pole. Ak je povolená možnosť PDF export: Zobraziť vodoznak, text zadaný do textového poľa vodoznaku sa použije ako vodoznak pri exporte súboru PDF náhľadu. Upozorňujeme, že súbor PDF náhľadu nie je súbor s plným rozlíšením a je určený len na použitie ako náhľad.

Možnosť vodoznaku PDF je aktívna

Exportovať projekt

Výberom tejto možnosti sa vyexportuje súbor SSWPR zodpovedajúci programu. Tento súbor je možné otvoriť na inom zariadení s nainštalovaným softvérom na pracovnej ploche.

Tlačidlo Exportovať projekt v ponuke Projekty

Z priečinka Projekt je tiež možné exportovať súbor SSWPR kliknutím na tlačidlo exportovať projekt vpravo od projektu. Otvorí sa okno umožňujúce vybrať, kam a pod akým názvom sa má uložiť súbor SSWPR zodpovedajúci projektu.

Importovať projekt

Ak chcete importovať projekt, kliknite na tlačidlo Importovať projekt v pravom hornom rohu priečinka Projekt a vyberte súbor SSWPR, ktorý chcete importovať. Po importovaní sa projekt zobrazí v ponuke Projekty.