Rozloženia

Rozloženia

Rozloženia sú vopred navrhnuté šablóny, ktoré poskytujú pohodlný spôsob usporiadania jednoduchých obrázkov a textu vo vašom fotografickom produkte. Tieto šablóny sú vytvorené na zjednodušenie procesu navrhovania. Šablóny rozloženia možno prispôsobiť a personalizovať podľa individuálnych preferencií. V závislosti od vybranej témy návrhu môžu rozloženia obsahovať pozadia a kliparty. Ak chcete získať prístup k ponuke Rozloženia, ktorá ponúka celý rad konfiguračných nástrojov, jednoducho prejdite do pravej ponuky.

Ponuka rozložení v pravom stĺpci

Dizajnové línie

Ponuka Rozloženia ponúka výber rozložení v závislosti od počtu obrázkov už umiestnených na stránke. Kliknutím na položku Dizajnové línie sa zobrazí ponuka s rôznymi návrhmi dizajnu, z ktorých si môžete vybrať. Ak chcete návrhy filtrovať podľa kategórií, otvorte ponuku v ľavom hornom rohu. Po výbere línie dizajnu sa zobrazí množstvo návrhov s použitím rôznych prvkov dizajnu. Máte možnosť kedykoľvek zmeniť motív.

Možnosti dizajnových línií

Používanie rozložení

Posunutím pravej ponuky smerom nadol zobrazíte ďalšie rozloženia s viacerými obrázkami. Rozloženia môžete filtrovať aj podľa počtu obrázkov otvorením ponuky Obrázky na stránku. Keď sa v tejto ponuke vyberie rozloženie, umiestni sa do produktu s fotografiami s prázdnymi rámčekmi na obrázky. Ak chcete pridať obrázok, je potrebné pretiahnuť obrázky z ľavej ponuky alebo kliknúť na políčko s obrázkom a stlačiť tlačidlo Vybrať fotografiu.

Rozloženie použité s vybraným rámčekom s obrázkom

Fotografie už umiestnené na stránke sa automaticky prispôsobia rozloženiu.

Všimnite si, že v predvolenom nastavení sú prvé možnosti rozloženia zobrazené v pravom stĺpci rozloženia s počtom fotografií už umiestnených vo fotoprodukte, ak je možnosť Obrázok na stránku premenná. To znamená, že v príklade, keď sú vo fotoprodukte tri obrázky, sa v pravej ponuke ako prvé zobrazia rozloženia s tromi obrázkami. Rozloženia je možné filtrovať podľa počtu obrázkov otvorením poľa Obrázok na stranu a výberom počtu obrázkov.

Po umiestnení možno rozloženia zrkadliť horizontálne kliknutím na tlačidlo Zrkadliť rozloženie v hornej časti ponuky Rozloženia.

Použité rozloženie a ďalšie možnosti zobrazené v pravom stĺpci

Rozloženia s textom

Ak chcete zobraziť možnosti rozloženia s textom, musíte najprv pridať text do fotografického produktu. Kliknutím na tlačidlo Pridať text pridáte do fotovýrobku textové pole. Po pridaní stiahnite ponuku Rozloženia v pravom stĺpci. Zobrazené možnosti rozloženia budú obsahovať textové pole.

Rozloženia s možnosťami textu v pravom stĺpci

Ak sa pridá druhý text opätovným kliknutím na Pridať text, zobrazené možnosti rozloženia budú obsahovať dve rôzne textové polia.

Rozloženia s dvoma textovými políčkami

Kliknutím na jednu z možností bude rozloženie pridané do fotovýrobku obsahovať prázdne textové polia. Môžete do nich písať dvojitým kliknutím na textové pole alebo výberom poľa a otvorením textového editora. V tejto ponuke je možné zmeniť aj štýl textu. Text je možné prispôsobiť aj výberom textového poľa a otvorením ponuky Textové pole vpravo. Viac informácií nájdete v článku Text.

Prispôsobený text v rozložení

Obľúbené rozloženia

Pod každým rozložením sa nachádza ikona srdiečka. Kliknutím na ňu uložíte rozloženie ako Obľúbené. Ak teda filtrujete rozloženia podľa počtu obrázkov, obľúbené rozloženia sa zobrazia v hornej časti stĺpca, ak sa počet obrázkov vybraných v poli Obrázky na stránku zhoduje s počtom obrázkov v obľúbených rozloženiach. Napríklad výberom dvoch v poli Obrázky na stránku sa rozloženia so začiarknutým srdiečkom a obsahujúce dve políčka s obrázkami zobrazia ako prvé.

Obľúbené rozloženia vybrané pomocou ikony srdca

Ak je pole Obrázok na stranu premenná, obľúbené rozloženia sa zobrazia na začiatku ponuky Rozloženia, keď sa počet obrázkov už pridaných do fotografického produktu zhoduje s počtom obrázkov v obľúbených rozloženiach. Ak napríklad kliknete na srdce rozloženia s dvoma políčkami s obrázkami, táto šablóna sa zobrazí ako prvá v ponuke Rozloženia, keď sa do fotovýrobku pridajú dva obrázky.

Opätovným kliknutím na ikonu srdiečka rozloženie odstránite z obľúbených položiek.

Použité obľúbené rozloženie

Úprava rozložení

Výberom rozloženia z pravej ponuky umiestnite objekty vybraného rozloženia do fotovýrobku. Po umiestnení do fotovýrobku môžete tieto objekty presúvať a konfigurovať podľa potreby. Môžete napríklad odstrániť klipart umiestnený pri výbere rozloženia a vybrať iný klipart z ponuky klipartov. Môžete tiež pridať rámik k obrázku alebo dokonca pridať ďalšie objekty, napríklad výplňový rámik, ktorý bude slúžiť ako pozadie jednej stránky.

Vytvorenie a uloženie vlastného rozloženia

Okrem poskytnutých rozložení môžete vytvoriť a uložiť vlastné rozloženia. To vám umožní napríklad uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v rozložení, vytvorením vlastných verzií. Po umiestnení všetkých objektov vo fotografickom produkte podľa potreby otvorte ponuku Rozloženia a kliknite na tlačidlo Uložiť rozloženie. Tým sa otvorí ponuka s nastaveniami exportu nového rozloženia, ktoré sa má uložiť, a náhľad objektov umiestnených na fotovýrobku, ktoré budú tvoriť novú šablónu.

Okno nastavení exportu rozloženia

Pole Kategória ponúka rôzne už vytvorené kategórie na výber, kam sa má šablóna uložiť. Novú kategóriu možno vytvoriť kliknutím na ikonu +. Otvorí sa ponuka, v ktorej môžete zadať názov novej kategórie. V poli Téma môžete vybrať jednu z vytvorených línií návrhu a uložiť tam novú šablónu. Rovnako ako pri kategórii je možné vytvoriť novú líniu návrhu kliknutím na ikonu +. K dispozícii je aj niekoľko vlastností šablóny, ktoré môžete povoliť alebo zakázať zaškrtnutím príslušného políčka, napríklad povoliť Začiatok sekcie, pridať rám a masky, výplň polí, kliparty, textové polia, textový obsah a možnosť nahradiť pozadie. Po nakonfigurovaní všetkých možností stlačte tlačidlo Uložiť.

Použité uložené rozloženie

Nové uložené rozloženie sa zobrazí v stĺpci Rozloženia v rámci vybraného riadku návrhu. Ak ste vytvorili novú kategóriu alebo tému, zobrazí sa v ponuke dizajnové línie.

Uložená téma dostupná v ponuke dizajnových línií

Ak chcete uložené rozloženie upraviť, kliknite na ikonu kľúča pod ním v ponuke Rozloženia. Môžete ho odstrániť kliknutím na ikonu koša. Kliknutím na tlačidlo Manažér dizajnu v hornej časti stĺpca Rozloženia môžete spravovať vytvorené rozloženia a línie. V tomto okne je možné ich vymazať, importovať a exportovať.

Okno manažéra dizajnu

Tieto nové rozloženia sa uložia v programe a môžete ich použiť pri každom vytváraní článku s rovnakými vlastnosťami. Ak napríklad uložené rozloženie zodpovedá fotoknihe s rozmermi 28x28, uložené rozloženie bude k dispozícii vždy, keď vytvoríte fotoknihu s týmto rozmerom.