Chybové hlásenia softvéru

Chybové hlásenia softvéru

V zriedkavých prípadoch môže softvér zobraziť chybové hlásenie. Ako prvý krok odporúčame odstrániť dočasné súbory a potom skontrolovať, či sa chybové hlásenie stále zobrazuje.

Odstránenie dočasných údajov

Otvorte Nastavenia (dostupné cez ikonu ozubeného kolesa) a vyberte položku Odstránenie dočasných údajov. Začiarknite všetky tri možnosti a potvrďte tlačidlom Odstrániť teraz:

  • Odstránenie vyrovnávacej pamäte
  • Odstránenie stiahnutých návrhov
  • Odstránenie miniatúr

Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že softvér je potrebné zatvoriť. Reštartujte softvér.

Chybové hlásenie by sa už nemalo objaviť, ale ak sa objaví, skontrolujte nasledujúce body

Chybové hlásenie vždy na tej istej stránke projektu

Ak sa problém vyskytuje len na niektorých stránkach, vyberte dané stránky a odstráňte celý obsah týchto stránok z projektu. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Stránka v pravom podokne a vyberte položku Vybrať všetko. Vybrané prvky odstráňte stlačením klávesu Delete na klávesnici. V časti Vrstvy by nemali zostať žiadne prvky.

Potom premenujte obrazové súbory, vložte obsah (premenované obrazové súbory, textové polia atď.) späť do stránok a uložte projekt pod novým názvom.

Obrázky sa nedajú zobraziť/ načítať

Najprv skontrolujte, či sú obrázky uložené v podporovanom formáte

MacOS: Povoľte návrhovému softvéru plný prístup k pevnému disku. V časti Zabezpečenie > Súkromie > Prístup na celý disk môžete určiť, ktoré aplikácie majú mať plný prístup na disk. Sem pridajte svoj návrhový softvér. Potom by mal mať možnosť vidieť vaše zdroje obrázkov. Aby ste sa vyhli problémom s oprávneniami, môžete tiež skúsiť skúšobne uložiť obrázky na pracovnú plochu.

Nemôžem nahrať svoju objednávku

Skontrolujte nastavenia svojho počítača, či softvér neblokuje firewall alebo antivírusový program. Ak je to tak, odblokujte softvér Saal Design v týchto programoch. Odosielanie by potom malo fungovať bez problémov.

Nie je možné nainštalovať alebo spustiť softvér

Ak sa vám nedarí nainštalovať alebo spustiť softvér Saal Design, skontrolujte, či je softvér kompatibilný s vaším operačným systémom a či nie je blokovaný bránou firewall.

Či ho blokuje vaša brána firewall alebo antivírusový program/skener vírusov. V takom prípade softvér Saal Design v týchto programoch odblokujte.

Softvér sa spúšťa len v režime offline

Niečo blokuje prístup softvéru na internet. Skontrolujte nastavenia počítača, či softvér neblokuje firewall alebo antivírusový program. Ak je to tak, odblokujte softvér Saal Design v týchto programoch. Odosielanie by potom malo fungovať bez problémov.

Chyba 3001, chyba 2038 alebo správa o zamietnutí prístupu

Softvér nemá prístup k žiadnym súborom vo vašom systéme. Skontrolujte, či máte na pevnom disku dostatok voľného miesta, či máte plné prístupové práva ku všetkým súborom a adresárom a či prístup neblokuje antivírusový softvér. V takomto prípade odblokujte softvér Saal Design v príslušných programoch. Odosielanie by potom malo fungovať bez problémov.

Stále máte problémy?

Ak máte stále problémy, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov a uveďte nasledujúce informácie:

  • Povedzte nám, aké kroky ste vykonali počas používania, kým sa objavila chybová správa.
  • Pošlite nám snímku obrazovky s problémom
  • Uveďte názov + verziu svojho operačného systému
  • Pošlite nám protokol o chybe

Protokol o chybách softvéru

Protokol o chybách softvéru nájdete kliknutím na tlačidlo Nastavenia s ozubeným kolieskom v pravom hornom rohu a potom kliknutím na tlačidlo Otvoriť priečinok so súbormi protokolu chýb v otvorenom okne. Pošlite nám všetky súbory za posledných 7 dní.