Blokovanie objednávok a nahrádzanie obrázkov

Blokovanie objednávok a nahrádzanie obrázkov

Photo Portal vám ponúka rôzne možnosti kontroly objednávok vašich zákazníkov a umožňuje vám manuálne odblokovať objednávky, ak si to želáte, čím získate úplnú kontrolu nad svojimi obrázkami. Existujú dva spôsoby blokovania objednávok.

Nahradiť obrázky pred objednaním

Vďaka tejto možnosti môžete ušetriť čas pri úprave fotografií a miesto pri nahrávaní súborov. Umožňuje vám nahrať obrázky bez úprav a v nízkom rozlíšení ako náhľad. Po vytvorení objednávky môžete pred jej schválením nahrať konečné obrázky upravené a vo vysokej kvalite. Túto možnosť nájdete v nastaveniach predaja vybranej galérie.

Možnosti a informácie v rámci galérie

Musíte aktivovať možnosť Nahradiť obrázky pred objednaním. Takto sa vám po vytvorení objednávky zobrazí upozornenie na zmenu obrázka. Po aktivácii musíte kliknúť na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia predaja v galérii

Keď zákazník dokončí nákup z tejto galérie, dostanete e-mail s oznámením o objednávke. Ak ju chcete spracovať, môžete kliknúť na uvedený odkaz alebo sa prihlásiť na fotoportál a prejsť na správu objednávok v rámci predaja.

Panel pre správu objednávok

Tu nájdete objednávku, ktorú váš zákazník uskutočnil, so stavom Čaká na výrobu obrázka. Ak na ňu kliknete, zobrazia sa všetky podrobnosti objednávky.

Objednávka čaká na výrobný obrázok

Tu bude potrebné nahrať upravené, vysokokvalitné súbory na tlač. V prípade, že ich ešte nemáte vyretušované, môžete si stiahnuť súbor CSV. Pomocou tohto súboru softvér, ktorý si vyberiete na retušovanie fotografií, napríklad Lightroom, otvorí iba fotografie, ktoré si vybral váš klient, čím vám ušetrí veľa času pri hľadaní súborov. Ak ste ich už vyretušovali, stačí ich len nahrať. Môžete ich nahrať po jednom kliknutím na položku Nahrať obrázok v každom z nich. V prípade, že vaše konečné súbory, ktoré sa majú nahrať, majú rovnaký názov ako súbory, ktoré sa majú nahradiť, môžete ich nahrať všetky naraz kliknutím na položku Hromadne nahrať všetky obrázky.

Tlačidlo hromadného nahrávania všetkých obrázkov

Po nahratí sa stav obrázkov zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Objednávka s nahranými obrázkami

Dokonca môžete vykonať posledný orez finálneho obrázka podľa pomeru požadovaného v objednávke kliknutím na ikonu upraviť obrázok.

Orezaná fotografia

Na dokončenie objednávky stačí kliknúť na Odoslať objednávku do výroby. Po návrate do správy objednávok uvidíte, že stav objednávky bol aktualizovaný.

Objednávka schválená pre výrobu

Manuálne schvaľovanie objednávok

Ak sú obrázky nahrané do všetkých vašich galérií finálne, vyretušované, vysokokvalitné súbory a chcete manuálne schváliť každú objednávku, môžete túto možnosť tiež ľahko aktivovať. Stačí prejsť do nastavení predaja a faktúr v rámci predaja a aktivovať možnosť Manuálne schvaľovať objednávky.

Panel nastavení predaja a faktúr

Po aktivácii budete musieť všetky zákazky zadané vašimi klientmi pred spustením do výroby manuálne schváliť v správe objednávok.