Nastavenia galérie

Nastavenia galérie

V tejto ponuke môžete konfigurovať prezentačné aspekty galérie.

Ponuka nastavení galérie

Najprv nájdete Základné nastavenia, kde môžete zmeniť názov, pridať popis a vybrať typ fotografie pre vašu galériu. Nižšie nájdete rôzne nastavenia pre vašu galériu. Máte možnosť zobraziť obrázok ako záhlavie vašej galérie, ktoré bude viditeľné v hornej časti zdieľaného odkazu galérie.

Galéria

Ak chcete, môžete aktivovať možnosť, aby sa tento obrázok v záhlaví používal výlučne na túto funkciu a nezobrazoval sa vo vnútri galérie.

Možnosť zobraziť titulný obrázok

Fotografie v rámci galérie môžu obsahovať názov a popis. Môžete ich pridať pri výbere fotografie v pravom stĺpci.

Pravý stĺpec galérie

V nastaveniach galérie môžete aktivovať možnosť zobrazenia názvu a popisu fotografie v galérii.

Názov fotografie v galérii

Okrem toho tu môžete aktivovať vodoznak v galérii. A aktivovať komentáre vo svojej galérii. Po týchto možnostiach nájdete nástroje na úpravu vzhľadu vašej galérie.

Možnosti zobrazenia

Dokonca máte možnosť samostatne vybrať režim zobrazenia na mobilných zariadeniach.

Zobrazenie v mobile

Po dokončení konfigurácie nastavení galérie kliknite na tlačidlo Uložiť. Konfigurácia hlavného obrázka galérie. V ponuke na pravej strane uvidíte, že je tu predvolený obrázok. Tento obrázok bude po zdieľaní predvolene fungovať ako záhlavie vašej galérie.

Hlavný obrázok galérie

Kliknutím na Zmeniť hlavný obrázok si môžete vybrať iný obrázok. Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať iný obrázok z galérie alebo sa rozhodnúť nahrať iný obrázok, ktorý bude fungovať ako hlavný obrázok vašej galérie.

Možnosti fotografie hlavného obrázka

Hlavný obrázok galérie môžete upraviť aj kliknutím na tlačidlo Upraviť obrázok.

Upraviť hlavný obrázok galérie

Ak je vaša galéria už zdieľaná a otvoríte zdieľaný odkaz, uvidíte hlavný obrázok galérie, ktorý funguje ako záhlavie vašej galérie.

Galéria s hlavným obrázkom

Ak chcete, máte možnosť odstrániť záhlavie z galérie. Ak to chcete urobiť, musíte otvoriť nastavenia galérie vašej galérie a deaktivovať možnosť Zobraziť hlavný obrázok. V nastaveniach galérie môžete tiež aktivovať možnosť Hlavný obrázok len ako záhlavie, aby hlavný obrázok fungoval len ako záhlavie vašej galérie.

Hlavný obrázok len ako záhlavie