Nastavenia predaja

Nastavenia predaja

Táto ponuka vám umožňuje predávať vaše obrázky ako produkty alebo digitálne súbory. Ak chcete svoje snímky predávať, je nevyhnutné túto možnosť aktivovať. Po kliknutí na položku Nastavenia predaja sa na prvej obrazovke zobrazí výzva na aktiváciu možnosti Povoliť objednávanie, aby bolo možné obrázky objednávať.

Aktivácia povolenia objednávania

Po aktivácii sa zobrazí niekoľko možností, ktoré vám umožnia prispôsobiť predaj vašich obrázkov.

Nastavenia predaja

Prvá vec, ktorú nájdete, je cenník. Cenník zvolený ako predvolený pri nastavení cenníkov je predvolený. Pomocou ponuky cenníka si môžete vybrať iný. A ak potrebujete, môžete vykonať konečné úpravy cenníka kliknutím na tlačidlo Upraviť.

Vybrať cenník

Ďalej nájdete možnosť aktivovať Filtrovanie produktov podľa pomeru obrázkov. To vám umožní objednať len tie výrobky z vybraného cenníka, ktoré zodpovedajú pomeru strán obrázka.

Možnosti filtra pomeru vzoriek

Zákazníkovi môžete poskytnúť možnosť orezania a prerámovania obrázka aktivovaním možnosti Povoliť úpravu/orezanie obrázka. Tlačidlo Upraviť obrázok bude k dispozícii na prepojení zdieľanej galérie, keď je vybraný produkt s fotografiou.

Tlačidlo úprav v galérii

Kliknutím naň bude môcť zákazník vykonať posledné úpravy obrázka na základe formátu vybraného fotografického produktu.

Orezať obrázok

Nakoniec môžete aktivovať možnosť Nahradiť obrázok pred objednaním. Takto budete môcť nahrať konečný súbor po dokončení objednávky a pred jej postúpením do výroby.

Použitie cenníka na galériu

Ak chcete použiť cenník na galériu, musíte najprv povoliť jej objednanie. V galériách musíte otvoriť ponuku z galérie, ktorú chcete použiť. Zobrazí sa niekoľko možností.

Možnosti panela galérie

Všetky tieto možnosti nájdete aj vo vnútri galérie.

Možnosti v rámci galérie

Musíte kliknúť na položku Nastavenia predaja. Zobrazí sa ponuka Nastavenia predaja s aktivovanou možnosťou Povoliť objednávky.

Nastavenie predaja v galérii

Automaticky sa vyberie cenník, ktorý ste nastavili ako predvolený. Môžete ho zmeniť na iný cenník, ktorý ste už vytvorili, otvorením ponuky Cenník a jeho výberom. V tejto ponuke môžete aktivovať možnosť Filtrovať produkty podľa formátu obrázkov, aktivovať možnosť Povoliť zákazníkom upravovať a orezávať vaše obrázky a aktivovať možnosť Nahradiť obrázky pred objednaním. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. V prípade, že vaša galéria ešte nebola zdieľaná, zobrazí sa ponuka Zdieľať galériu. Ak chcete predávať svoje obrázky, musíte aktivovať zdieľanie. Keď ste hotoví, musíte kliknúť na Uložiť. Uvidíte, že stav galérie sa zmenil.

Status galérie

Keď otvoríte galériu, uvidíte, že v galérii je teraz k dispozícii možnosť Kúpiť teraz.

Tlačidlo Kúpiť teraz

Obrázky je možné zakúpiť podľa konfigurácie nastavenej vo vybranom cenníku.

Produkty na kúpu

Okrem galérií je možné dať na predaj aj všetky fotografické produkty, ako sú fotoknihy, kalendáre a oznámenia a priania.