Šablóny e-mailov

E-mailové šablóny

Tu môžete vytvárať e-mailové šablóny, aby ste optimalizovali komunikáciu so svojimi kontaktmi, ušetrili čas a obmedzili opakované písanie.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú šablónu, jednoducho kliknite na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa okno umožňujúce vytvoriť novú e-mailovú šablónu:
Názov: Zadajte názov svojej e-mailovej šablóny. Tento názov bude viditeľný len pre vás a neuvidia ho vaše kontakty.
Text: Tu zadajte obsah svojej e-mailovej šablóny.
Po vyplnení polí kliknite na tlačidlo Uložiť. Vytvorená šablóna sa teraz zobrazí v ponuke E-mailové šablóny. Môžete vytvoriť toľko šablón, koľko potrebujete. Ak chcete vykonať zmeny v šablóne, jednoducho na ňu kliknite a vykonajte potrebné zmeny. Po vykonaní zmien nezabudnite kliknúť na Uložiť.

Okno E-mailové šablóny

Používanie e-mailových šablón

E-mailové šablóny môžete využiť pri zdieľaní galérie alebo projektu so svojimi kontaktmi. V časti Nastavenia zdieľania sa po výbere možnosti Zdieľať s kontaktmi a výbere kontaktov, s ktorými chcete zdieľať, zobrazí okno, v ktorom si môžete vybrať šablónu.

Výber e-mailovej šablóny

Tu nájdete okno s označením E-mailové šablóny. Kliknutím naň sa zobrazí zoznam dostupných e-mailových šablón, z ktorých si môžete vybrať. Po výbere šablóny sa jej obsahom automaticky vyplní pole Správa. Potom ju môžete podľa potreby upraviť. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Odoslať správu, aby ste odoslali správu vybraným kontaktom.

 

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: