Skupinové galérie

Skupinové galérie

Okrem vytvárania individuálnych galérií môžete vytvoriť aj galérie pre skupinové obrázky, ktoré sú prístupné zo všetkých individuálnych QR galérií. To umožňuje každému účastníkovi objednať skupinové fotografie. Ak to chcete nastaviť, kliknite na Pridať a potom vyberte možnosť Pridať novú skupinovú galériu. Tým sa vytvorí skupinová galéria, do ktorej môžete nahrať zdieľané fotografie.

Skupinová galéria

Ak chcete pridať fotografie do tejto skupinovej galérie, kliknite na Upraviť a otvorte ju. Po vstupe do galérie kliknite na Pridať, potom vyberte Pridať obrázky a vyberte miesto, kde sú uložené skupinové fotografie, aby ste ich mohli nahrať.

V predvolenom nastavení zdedí skupinová galéria nastavenia z nadradenej galérie. Upozorňujeme, že je možné nastaviť iné nastavenia kliknutím na tlačidlo Nastavenia predaja v rámci skupinovej galérie a zrušením začiarknutia políčka Zdediť nastavenia nadradenej galérie. Potom je potrebné povoliť jej poradie a nakonfigurovať jej nastavenia, čo vám umožní nastaviť iný cenník, ak si to želáte.