Správa objednávok

Správa objednávok

V tomto menu nájdete prehľad všetkých objednávok zadaných pre vaše fotografie a projekty spolu s ich stavom. Informácie sa zobrazujú nasledovne:
Dátum: Označuje dátum zadania objednávky.
Číslo objednávky: Ide o jedinečný identifikátor pridelený každej objednávke klienta, ktorý umožňuje sledovať jeho objednávku.
Číslo faktúry: Zobrazuje referenčné číslo pri generovaní faktúry.
Stav: Poskytuje informácie o aktuálnom stave objednávky, napríklad Dodané, Vo výrobe, Zrušené alebo Čaká na výrobnú fotografiu. V poslednom prípade je potrebné vykonať pŕ krokov pre dokončenie objednávky.
Typ: Označuje spôsob dopravy, ktorý si vybral zákazník.
Celkom: Uvádza sumu, ktorú váš zákazník za objednávku zaplatil.
Váš zisk: Uvádza sumu, ktorú ste z objednávky zarobili.
Meno: Zobrazuje meno vášho zákazníka.
Správa objednávok

V pravom hornom rohu nájdete niekoľko užitočných nástrojov:
Stiahnuť: Kliknutím na toto tlačidlo si môžete stiahnuť súbor CSV obsahujúci všetky informácie o vašich objednávkach.
Vyhľadať: Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať konkrétnu objednávku zadaním príslušných informácií.
Filtrovať: Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte rôzne možnosti filtrovania, ktoré vám umožnia filtrovať zobrazené objednávky podľa stavu alebo dátumu.
Obnoviť: Týmto tlačidlom sa obnovia tu zobrazené informácie.
Ak chcete zobraziť podrobnosti objednávky, jednoducho na ňu kliknite. Vo vnútri každej objednávky nájdete podrobné informácie o samotnej objednávke, ako aj o klientovi.

Čaká sa na výrobnú fotografie

Ak ste predtým aktivovali možnosť Manuálne schvaľovať objednávky v ponuke Nastavenia predaja a fakturácie alebo ste povolili možnosť Nahradiť fotky pred objednaním v nastaveniach predaja galérie, môžete pri niektorých objednávkach vidieť tento stav.

Tento stav znamená, že na spustenie výroby je z vašej strany potrebná manuálna akcia. Ak chcete pokračovať, kliknite na objednávku s týmto stavom a vykonajte potrebné kroky.