Správa súborov

Správa súborov

Formáty súborov

Sswpr alebo sswprm

Vaše projekty sa pri exporte ukladajú v týchto formátoch súborov. V týchto formátoch ich možno aj opätovne importovať. ak chcete svoje projekty uložiť, odporúčame vám exportovať projekt zo softvéru, pretože projekty v súboroch sswp neobsahujú obrazové údaje.

sswp, sswpm, sswpi a sswpc

Tieto formáty súborov sa používajú len interne v rámci softvéru a nie sú vhodné na výmenu medzi rôznymi inštaláciami softvéru.

Umiestnenie úložiska

Umiestnenie softvéru a vašich súborov nájdete v časti Predvoľby. Otvorte Nastavenia (nájdete ich pomocou ozubeného kolieska), vyhľadajte položku Cesty a potom kliknite na priečinok Projekty.

V priečinku Projekty uvidíte priečinok Obrázky. Tento priečinok obsahuje všetky obrázky súvisiace s projektmi. Upozorňujeme, že odstránenie obrázkov z tohto priečinka môže mať za následok neúplné projekty, ktoré sa nedajú objednať.