Systémové požiadavky

Systémové požiadavky

Microsoft Windows

  • x86-kompatibilný s minimálne 1 gigahertzovým (GHz) alebo rýchlejším procesorom
  • Microsoft Windows Windows 10, Windows 11
  • 1 GB RAM (odporúča sa 2 GB)

Mac OS X

  • Intel® Core™ Duo 1,83 GHz alebo rýchlejší, Apple M1/M2
  • Mac OS X verzia 10.12.6 alebo vyššia
  • 2 GB RAM (odporúča sa 2 GB alebo viac)

V prípade, že je váš softvér blokovaný bránou firewall, odblokujte nasledujúce porty:

  • 443 (https)
  • 80 (http)