Titulky k výstavám

Titulok pre výstavy

Táto funkcia je veľmi užitočná pre výstavy, pretože umožňuje potenciálnym zákazníkom zakúpiť si vaše fotografie priamo jednoduchým naskenovaním QR kódu priradeného k fotografii. Ak chcete sprístupniť fotografie jednoduchým naskenovaním QR kódu, môžete tak urobiť pomocou funkcie Vytvoriť titulok v galérii. Pred kliknutím na túto možnosť môžete k fotografiám v galérii pridať názov a popis, aby sa tieto informácie zobrazovali na kartách vedľa QR. Ak to chcete urobiť, vyberte fotografiu zo svojej galérie. V ponuke vpravo sa zobrazia informácie o fotografii a rôzne funkcie. Pod položkou Podrobnosti nájdete priestor na pridanie názvu a popisu k obrázku, ak si to želáte. Po ich vyplnení kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Ak k obrázku nepridáte názov, použije sa predvolený názov súboru.

Detaily obrázku v zobrazení galérie

Funkciu Vytvoriť titulok nájdete na dvoch miestach: V galérii kliknutím na ikonu 3 bodiek požadovanej galérie.

Možnosti zobrazenia v galérii

V galérii bez vybraného obrázka ju nájdete v ponuke vpravo v časti Funkcie.

Možnosti v rámci galérie

Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť titulok (pre výstavy) sa zobrazia rôzne možnosti prispôsobenia informácií a vzhľadu karty, ako aj náhľad jej vzhľadu. Okrem QR kódu, ktorý sa má naskenovať, obsahujú karty aj meno umelca, ktorý nájdete v menu Nastavenia profilu a stránky v časti Účet, ako aj názov obrázka, na ktorý sa vzťahuje. Voliteľne môžete uviesť aj popis obrázka.

Ponuka Exportovať údaje z titulkov

Ak si chcete stiahnuť súbor PDF so všetkými fotografickými kartami v galérii s príslušným QR kódom, stačí kliknúť na možnosť Stiahnuť súbor PDF na vytlačenie. Súbor PDF všetkých kariet zodpovedajúcich jednotlivým obrázkom v galérii si môžete stiahnuť, vytlačiť a použiť kdekoľvek chcete. Súbor CSV s príslušnými informáciami o galérii si môžete stiahnuť aj kliknutím na Stiahnuť kartu (CSV). Pomocou súboru CSV si môžete vytvoriť a navrhnúť vlastný titulok.