Vaše výplaty

Vaše vyrovnania

Portál Saal Photo nedostáva žiadnu províziu z predaja vašich fotografií. To znamená, že zisk z predaja vašich snímok ide výhradne vám.

V prípade digitálnych súborov bude vami stanovená absolútna cena pripísaná v plnej výške, v prípade fotografických produktov bude pripísaná znížená o náklady na vytvorenie fotografického produktu.

Ukážka výpočtu

Napríklad, ak sú náklady na produkt 100 € a vy sa rozhodnete stanoviť zisk 30 %, predajná cena bude 130 € a váš zisk bude 30 €. Fotoportál neuplatňuje žiadne poplatky.

Predajná cena: 130 €
Cena výrobku: 100 €
Váš zisk: 30 €

Profesionálny účet Saal Digital:
Ak sa navyše rozhodnete povýšiť svoj účet na účet Saal Digital Professional, získate 35 % zľavu na všetky produkty. Ak budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade, ak je cena produktu 100 € a nastavíte si zisk 35 %, takže predajná cena bude 130 €, váš zárobok bude 65 €. Z toho 30 € predstavuje zvolený zisk a 35 € predstavuje 35 % zľavu z vášho účtu Saal Digital Professional.

Predajná cena: 130 €
Náklady na produkt: 1,5 mil: 70 €
Váš zisk: 65 €

Výplata

Dátum, kedy bude suma vášho zárobku pripísaná na váš výplatný účet, nájdete v časti Vaše zúčtovanie v rámci predajného panela. Tam nájdete aj všetky podrobné informácie o svojich zárobkoch, zoskupené podľa mesiacov.

Nájdete tu prehľad za každý mesiac a môžete si priamo prevziať pripísanú sumu.

Zisk bude pripísaný na spôsob výplaty, ktorý ste zadali v časti Spôsob výplaty v rámci Účtov.

Regulácia malých podnikov

Náš portál môžu pravidelne využívať aj malé podniky. Vo všetkých prípadoch vystavuje faktúru spoločnosť Saal Digital. Ako majiteľ malej firmy dostávate svoj zisk a nemusíte vystavovať faktúru.