Vaše výplaty

Vaše finančné vyrovnanie

Saal Photo Portal nedostáva žiadnu províziu z predaja vašich fotografií. To znamená, že zisk z predaja vašich fotografií ide výhradne vám.

V prípade digitálnych súborov sa započíta absolútna cena, ktorú ste stanovili, v plnej výške; v prípade fotografických produktov sa započíta cena znížená o náklady na vytvorenie fotografického produktu.

Ukážka výpočtu

Ak sú napríklad náklady na produkt 100 a vy sa rozhodnete stanoviť zisk 30 %, predajná cena bude 130 a váš zisk bude 30. Fotoportál neuplatňuje žiadny poplatok.

Predajná cena: 130
Náklady na výrobok: 1: 100
Váš zisk: 30

Predajca:
Okrem toho, ak sa rozhodnete aktualizovať svoj účet a stať sa predajcom, získate 30% zľavu na všetky produkty. Ak budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade, ak je cena výrobku 100 a vy si nastavíte zisk 30 %, takže predajná cena bude 130, váš zárobok bude 60. To je 30 zo zvoleného zisku a 30 predstavuje 30 % zľavu pre váš účet Reseller.

Predajná cena: 130
Náklady na produkt: 1: 70
Váš zisk: 60

Výplata

Dátum, ku ktorému bude suma vášho zárobku pripísaná na váš výplatný účet, nájdete v časti Vaše zúčtovanie na paneli Predaj. Tam nájdete aj všetky podrobné informácie o svojich zárobkoch, zoskupené podľa mesiacov.

Nájdete tu prehľad za každý mesiac a môžete si priamo prevziať pripísanú sumu.

Zisk bude pripísaný na spôsob výplaty, ktorý ste zadali v časti Spôsob výplaty v rámci Účtov.