Nahrajte svoj súbor PDF do online obchodu

Nahrajte svoj súbor PDF do online obchodu

1. Prejdite do online obchodu
2. V kategórii Fotokniha vyberte vami navrhnutú fotoknihu, vyberte príslušné vlastnosti a kliknite na tlačidlo Navrhnúť.
3. Vyberte možnosť Nahrať PDF.
PDF Upload option

4. Pred nahratím PDF dokumentu postupujte podľa tohto návodu:

  • Súbory PDF by ste mali vytvoriť podľa formátu a počtu strán vašich fotokníh podľa pokynov uvedených na webovej stránke.
  • Aby ste dosiahli dobrý výsledok, musíte dodržať rozmery uvedené na webovej lokalite. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame stiahnuť si naše šablóny, ktoré sú k dispozícii pre Photoshop a InDesign.
  • Obálka a vnútorné strany musia mať správne rozmery a musia byť prezentované akodva samostatné súbory PDF.
  • Keď ste to skontrolovali, môžete pokračovať v pridávaní súborov PDF. 5. Nahrávanie súborov PDF môže trvať niekoľko minút.Vaše obrázky sa počas nahrávania nezobrazia v požadovanom formáte. Počkajte, kým sa nenahrajú všetky obrázky.
    6. Po nahratí vašich súborov PDF sa v dolnej časti stránky zobrazí počet nahratých obrázkov. Tento počet zodpovedá počtu strán vo vašej fotoknihe. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

PDFs uploaded

7. Všetky obrázky sa automaticky umiestnia na stránky.
8. Prezrite si všetky strany a vykonajte všetky potrebné úpravy.

Photo book with the PDFs in the designer