Soft proof v programoch Lightroom, Photoshop a ďalších

Soft proof v programoch Lightroom, Photoshop a ďalších

Tu nájdete informácie o tom, ako nastaviť soft proof v programe Lightroom a Photoshop. Poskytneme vám aj tipy, či môžete soft proof použiť aj v iných programoch.

Inštalácia profilu

Najskôr si musíte stiahnuť príslušný profil pre svoj výrobok. Naše profily ICC vo formáte ZIP nájdete tu. Po stiahnutí súbor rozbaľte a importujte profil:

macOS: Skopírujte profil do priečinka Library > ColorSync > Profiles
Windows: Kliknite pravým tlačidlom myši na profil a vyberte možnosť Nainštalovať profil

Profil by v žiadnom prípade nemal byť vložený v súbore. Obrazové údaje nám musíte poslať v RGB bez ohľadu na to, ktorý produkt ste si vybrali.

Soft proof v aplikácii Lightroom Classic

Soft proof je k dispozícii pre profily RGB. Upozorňujeme, že profily CMYK (napríklad akrylové sklo, kovová tlač, penová PVC doska, fotoplátno atď.) možno použiť len na soft proof vo Photoshope.

1 Nastavenie Soft proofu

V aplikácii Lightroom kliknite na položkuVyvolaťna paneli s ponukami a vyberte začiarkavacie políčko Soft Proofing. Pozadie sa zmení na biele, čo znamená, že ste v režime soft proofingu. V pravom hornom rohu sa zobrazí aj kontrolný náhľad.

Horná ponuka Lightroomu

Tlačidlo kontroly soft proof v Lightroome

Zobrazenie soft proof v Lightroome

V pravom stĺpci sa zobrazí ponuka Soft proofing. Stiahnite ponuku Profil a vyberte položku Iné. Otvorí sa okno so zobrazením nainštalovaných profilov ICC. Začiarknite políčko farebného profilu, ktorý chcete použiť, a stlačte tlačidlo OK.

Pole profilu pod histogramom sa zmení a zobrazí práve pridaný profil ICC. Nastavenia musia byť nastavené podľa aktívneho profilu ICC. Môžete to skontrolovať na našej stránke s profilmi ICC.

Napríklad profil ICC Lesklý plagát musí mať nastavenú hodnotu Zámer na relatívnu hodnotu a políčko Simulovať papier a atrament musí byť odškrtnuté.

Saal Digital ICC profil v Lightroome

Po nastavení všetkých nastavení príslušného profilu ICC a pri začiarknutom políčku Soft Proofing sa fotografia zobrazí podľa farieb tohto profilu. Všetky úpravy fotografie by sa mali vykonávať so zapnutým profilom Soft Proofing, pretože takto bude vyzerať výsledný produkt.

2 Export hotovej fotografie

Ak sa vaša fotografia zobrazuje správne pomocou soft proof a vyzerá podľa vašich predstáv, môžete ju teraz exportovať. Prejdite do ponuky Súbor > Exportovať a zadajte požadované nastavenia.
Upozorňujeme, že nastavenia súboru musia byť vo farebnom priestore RGB v položke farebný priestor a že by nemal byť nastavený profil SaalDigital!

Nastavenia súboru v Lightroome

Soft proof v programe Photoshop

Soft proof je k dispozícii v programe Photoshop pre profily RGB a CMYK.

1 Nastavenie Soft proof

Importujte obrázok, ktorého náhľad chcete zobraziť, do programu Photoshop. Ak chcete otvoriť dialógové okno Soft proof, kliknite na tlačidlo Zobraziť v hornej ponuke a vyberte položku Nastavenie náhľadu > Vlastné.

Návod na nastavenie náhľadu vo Photoshope

Zobrazí sa okno Vlastné podmienky náhľadu. V časti Zariadenie na simuláciu vyberte profil ICC, ktorý ste prevzali a ktorý chcete otestovať. Ostatné nastavenia je potrebné vyplniť podľa potrieb jednotlivých profilov. Tie si môžete skontrolovať na našej stránke s profilmi ICC.

Napríklad pri profile ICC FineArt Baryta je potrebné odškrtnúť položku Zachovať čísla RGB, Zámer vykresľovania nastaviť na Relatívny kolorimetrický, zaškrtnúť položku Kompenzácia čierneho bodu a odškrtnúť položku Simulovať farbu papiera.

Návod na prispôsobenie náhľadových podmienok vo Photoshope

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte pridaný profil so všetkými vyplnenými parametrami. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK. Aktívnym farebným profilom vo Photoshope je teraz ten, ktorý ste práve pridali.

Obrázok sa zobrazí podľa farebných nastavení tohto nainštalovaného profilu, a to by mal byť výsledok konečného produktu. Všetky úpravy sa musia vykonať s profilom ICC aktivovaným ako soft proof.

Prostredníctvom možnosti Zobraziť > Farby náhľadu môžete teraz zobraziť obrázok s profilom alebo bez neho. Prípadne môžete profil aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl + Y (Windows) alebo Cmd + Y (macOS).

Zobrazenie farieb v programe Photoshop

Upozorňujeme, že profily pre niektoré naše produkty, ako napríklad fotoobrazy a oznámenia a priania, sú CMYK, a budú iba simulované. Svoje obrázky nám budete musieť poslať v RGB.

2 Uložte konečný obrázok

Ak ste spokojní s farbami svojich obrázkov, uložte ich a sú pripravené na tlač. Môžete ich použiť v našom softvéri Saal Design alebo v online obchode.

Môžem Soft proof použiť v iných programoch?

Vo všeobecnosti odporúčame na soft proofing používať programy Lightroom a Photoshop. V niektorých prípadoch sa nastavenia potrebné na čo najpresnejšiu reprodukciu farieb nedajú vykonať v iných programoch.

Capture One Pro:

Naše profily ICC možno vybrať po inštalácii prostredníctvom položky Zobraziť > Zobrazenie náhľadu pre profil. Iné dôležité nastavenia, ako napríklad priorita vykresľovania, kompenzácia čierneho bodu alebo simulácia farieb papiera, však bohužiaľ nie je možné vykonať pre príslušný profil ICC. Preto neodporúčame používať funkciu Soft proofing programu Capture One pre náš pracovný postup. Bez potrebných nastavení nemožno zaručiť presnosť farieb.

Affinity Photo:

Po inštalácii je možné naše profily ICC vybrať ako profil korektúry prostredníctvom položky Nastavenie > Softproof. Obrázok sa potom zobrazí v soft proof. Hoci je možné nastaviť funkcie Zámer vykresľovania a Kompenzácia čierneho bodu, chýba funkcia Simulovať farbu papiera.

Photoshop Elements:

Funkcia soft proof bohužiaľ nie je k dispozícii.