Všeobecné menu

Všeobecné menu

Všeobecné menu sa predvolene zobrazí po otvorení galérie QR a kedykoľvek sa do nej dostanete kliknutím na tlačidlo Všeobecné v pravej ponuke. Keď nastavíte novú galériu QR, hlavné rozhranie poskytuje pokyny krok za krokom, ako aj praktické odkazy na rýchle stiahnutie kódov QR a odoslanie obrázkov. Po nahratí obrázkov sa tu zobrazia vami vytvorené galérie a fotografie, ktoré môžete ľahko spravovať.

Všeobecné menu galérie QR

Na pravej strane sa zobrazí stĺpec Upraviť galériu, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa galérie, ako aj tlačidlá nastavení a funkcií. Pred publikovaním je potrebné skontrolovať všetky nastavenia.

Nastavenia galérie

Tu môžete zmeniť možnosti nastavené pri vytváraní galérie QR. Môžete tiež zobraziť Hlavný obrázok a Názov obrázka, povoliť vodoznaky, komentáre a tlačidlá spätnej väzby a vybrať režim zobrazenia. Po vykonaní akýchkoľvek zmien nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia galérie

Nastavenia predaja

V predvolenom nastavení má QR Galéria ako predvolený nastavený cenník v ponuke Cenníky. Môžete tu však vybrať iný cenník. Môžete tiež povoliť položky Akcie, Filtrovanie produktov podľa pomeru strán obrázka, Povoliť úpravy orezania a Nahradiť obrázok pred objednaním. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť, aby sa zmeny použili.

Nastavenia predaja

Nastavenia zdieľania

V predvolenom nastavení je galéria QR nastavená na možnosť Vyžadovať registráciu, čo vám umožňuje sledovať prístup do galérie. Ak chcete, môžete túto funkciu vypnúť. Okrem toho je predvolene zapnutá možnosť Prvý používateľ prideľuje heslo, ktorá umožňuje zákazníkom vytvoriť si vlastné heslo do galérie. Túto funkciu tu môžete tiež vypnúť. Po vykonaní akýchkoľvek zmien nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia zdieľania

Funkcie

Kliknutím na tlačidlo Odstrániť odstránite galériu a všetky obrázky do nej nahrané.