Vylepšenie obrazu

Vylepšenie obrazu

Automatické vylepšenie obrazu vykonáva rôzne úpravy obrazových údajov s cieľom zlepšiť vzhľad obrazu. Najdôležitejšími krokmi vylepšenia obrazu sú korekcia expozície a korekcia farebného odtieňa, ktoré menia jas a farbu celého obrazu. Korekcia expozície sa používa napríklad na zosvetlenie podexponovaných obrázkov, aby sa odhalilo viac detailov. Korekcia farebného odtieňa sa používa napríklad vtedy, keď bol obrázok nasnímaný pri umelom svetle a má silný žltý odtieň. Dobre exponované snímky s dobrým vyvážením bielej budú vyžadovať menej korekcií.

Po týchto globálnych korekciách nasledujú lokálne úpravy obrazu. Napríklad tmavé oblasti a tiene na obrázku sa zosvetlia, aby boli podexponované tváre lepšie viditeľné proti protisvetlu. Podobne sa mierne stmavia veľmi svetlé oblasti obrázka, ako sú biele oblaky, aby sa zlepšili detaily. Lokálne úpravy sa vykonávajú aj v menšom rozsahu v rôznych oblastiach farieb, napríklad na dosiahnutie príjemnejšieho vzhľadu odtieňov pleti rôznych tvárí. Nakoniec sa môže mierne upraviť aj ostrosť obrazu v závislosti od oblasti obrazu.

V závislosti od typu obrázka možno použiť aj ďalšie vylepšenia obrázka, napríklad automatickú redukciu efektu červených očí alebo redukciu šumu pri obrázkoch s vysokou citlivosťou.

Hoci mnohé korekcie sú vecou osobného vkusu, napríklad korekcia expozície, farebných odtieňov a tieňov vo väčšine prípadov výrazne zlepší mnohé snímky, ktoré by v pôvodnom stave boli nevyhovujúce.

Povoliť alebo zakázať vylepšenia obrazu?

Ak ste obrázky upravovali sami v aplikácii na úpravu fotografií, odporúčame vypnúť vylepšenie obrazu. Ak ste nevykonali žiadne vylepšenie obrázkov a obrázky pochádzajú priamo z mobilného telefónu alebo fotoaparátu, odporúčame vždy povoliť vylepšenie obrázkov.

Vlastnoručne vytvorené súbory PNG a priehľadné súbory PNG

Ak používate súbory PNG, ktoré ste sami vytvorili a vložili do softvéru a ktoré sú transparentné, odporúčame vždy deaktivovať vylepšenie obrazu, inak môže dôjsť k neželaným zmenám v súbore PNG.

 

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: