Zoznam úloh

Zoznam úloh

Po prvom kliknutí na panel Predaj sa zobrazí sprievodca, ktorý vám pomôže vyplniť všetky informácie potrebné na nastavenie účtu a začatie predaja fotografií a zarábania peňazí.

Sprievodca

Ak ste nevykonali niektoré kroky, v hornej časti ponuky panela Sales (Predaj) sa zobrazí tlačidlo To-dos (Urobiť).

Ikona To-do

Keď na ňu kliknete, zobrazí sa zoznam položiek, ktoré musíte dokončiť, aby ste mohli začať predávať svoje fotografie. Informácie, ktoré už boli dokončené, sa zobrazia so zeleným začiarknutím. Informácie, ktoré je ešte potrebné doplniť, budú mať ikonu sivých presýpacích hodín, ktorá označuje, že ich musíte doplniť.

Zoznam úloh na paneli predaja

Kliknutím na ktorúkoľvek z týchto položiek sa automaticky presuniete na určený panel, kde môžete zadať príslušné údaje. Po dokončení každej položky v zozname si všimnete, že tlačidlo To-dos (To-do) z ponuky panela Predaj zmizne. To znamená, že váš účet je pripravený začať predávať a zarábať peniaze.

Panel predaja bez zoznamu úloh