Zoznam úloh

Zoznam úloh

Po prvom kliknutí na panel Predaj sa zobrazí sprievodca, ktorý vám pomôže vyplniť všetky informácie potrebné na nastavenie účtu a začatie predaja fotografií a zarábania peňazí.

Wizard

Ak ste nevykonali niektoré z krokov, v hornej časti ponuky panela Predaj sa zobrazí tlačidlo To-Dos (Úlohy).

Ikona úloh

Keď naň kliknete, zobrazí sa zoznam položiek, ktoré musíte dokončiť, aby ste mohli začať predávať svoje fotografie. Informácie, ktoré už boli dokončené, sa zobrazia so zeleným začiarknutím. Informácie, ktoré je ešte potrebné doplniť, budú mať ikonu sivých presýpacích hodín, čo znamená, že ich musíte doplniť.

Zoznam úloh na paneli predaja

Kliknutím na ktorúkoľvek z týchto položiek sa automaticky presuniete na určený panel, kde môžete zadať príslušné údaje. Po dokončení každej položky v zozname si všimnete, že z ponuky panela Predaj zmizne tlačidlo To-dos. To znamená, že váš účet je pripravený začať predávať a zarábať peniaze.

Panel predaja bez zoznamu úloh