Jednoduchá správa farieb

Spoločnosť Saal Digital používa systém správy farieb kompatibilný s ICC. Farebné profily vložené vo vašich súboroch sú rozpoznané a zohľadnené pri výrobe. Vaše súbory nikdy nemeníme ani nevykonávame zbytočné optimalizácie. To zaručuje, že vaše súbory budú spracované presne podľa vašich predstáv.

Dôležité: Vykonajte kalibráciu monitora a vypnite vylepšenie obrazu, ak je povolené.

Optimálne predpoklady pre vaše fotografie
Iba kalibráciou a profilovaním monitora dosiahnete najlepšie farby. Výsledok už môžete vidieť na svojom monitore.

Akú výhodu má správa farieb?

Optimálny náhľad tlače dosiahnete pomocou prednastaveného monitora a našej správy farieb - "Čo vidíte, to dostanete". V ideálnom prípade táto kombinácia funguje tak dobre, že si nevšimnete takmer žiadny rozdiel medzi tým, čo vidíte na monitore, a skutočným fotografickým produktom.

To je však možné len vtedy, ak sú v procese reprodukcie obrazu splnené všetky normy.

Čo pre vás môže urobiť spoločnosť Saal Digital?

 • Každodenná opakovaná kalibrácia zabezpečuje, že profilované stroje pracujú v rámci malej odchýlky.
 • Stav fotochemického procesu sa denne kontroluje, aby sa odchýlky vyrovnali skôr, ako ovplyvnia kvalitu fotografií.
 • Pre každý typ papiera, ktorý dodávame, máme profil ICC.
 • Používame softvér na správu farieb, ktorý dokáže čítať vložené farebné profily a konvertovať obrazové údaje na správnu reprodukciu farieb na našich strojoch. V prípade súborov bez vložených profilov sa ako predvolený farebný priestor používa sRGB.

Pozor: Vždy nám posielajte súbory vo formáte JPG namiesto TIFF, aby bolo možné správne rozpoznať farebné profily!

Čo musíte urobiť?

Osvetlenie
Zabezpečte, aby bol v miestnosti dostatok svetla. Jas a teplota farieb by mali byť čo najkonštantnejšie a reprodukovateľné. V ideálnom prípade by to mala byť uzavretá miestnosť bez oslnenia, ktorú neovplyvňujú zmeny denného svetla.

Monitor
Správne prednastavenie monitora je najdôležitejším predpokladom správy farieb:

 • Jas monitora by sa mal pohybovať medzi 90 a
  120 cd/qm
  .
 • Teplota farieb musí byť nastavená na 5.000 Kelvin (D50).
 • Gamma monitora by mala byť nastavená na hodnotu 2,2.

Monitor musí byť kalibrovaný, aby zobrazoval správne farby a jas.

Kalibrácia monitora pomocou kolorimetra
Profesionálna správa farieb na vysokej úrovni nie je možná bez správneho hardvéru. Na trhu je veľa cenovo dostupných kolorimetrov, ktoré odvádzajú dobrú prácu. Niektorí predajcovia ponúkajú kolorimeter s dodatočným softvérom, ktorý umožňuje vytvoriť ICC profil monitora. Môže to byť dobrá alternatíva ku kúpe nového a drahého monitora.

Navrhnite teraz
Navrhnite teraz