Jednoduchá správa farieb

Saal Digital používa systém správy farieb kompatibilný s ICC. Farebné profily vložené vo vašich súboroch sa rozpoznajú a zohľadnia v procesu spracovania. Vaše súbory však nebudeme meniť ani zbytočne optimalizovať. Takto vám môžeme zaručiť, že súbory spracujeme presne podľa vašich požiadaviek.

Dôležité: Kalibrujte si monitor a vypnite vylepšenie obrazu, ak ho máte zapnuté.

Optimálne podmienky na tlač vašich fotografií
Najlepšiu farbu dosiahnete kalibrovaním a profilovaním svojho monitora. Na monitore tak budete môcť posúdiť, ako bude hotová fotografia vyzerať.

Aké sú výhody správy farieb?

Váš dobre nastavený monitor a naša správa farieb zaručujú optimálny náhľad výsledkov tlače – „čo vidíte, to dostanete“. V ideálnom prípade táto kombinácia funguje tak dobre, že si takmer nevšimnete rozdiel medzi zobrazením na monitore a skutočným fotografickým produktom.

To je však možné len pri dodržaní všetkých noriem spracovania obrazu.

Čo môže pre vás Saal Digital urobiť? 

 • Každodennou opakovanou kalibráciou zabezpečujeme, aby profilované stroje pracovali s čo najmenšou odchýlkou.
 • Stav fotochemického procesu sa denne kontroluje, aby sa vyrovnali výkyvy a nezhoršila sa kvalita fotografií.
 • Pre všetky druhy ponúkaných papierov poskytujeme profil ICC.
 • Ponúkame softvér na správu farieb, ktorý dokáže načítať vami vložený farebný profil a prevedie vaše obrazové údaje, aby sa zaistila správna reprodukcia farieb na našich strojoch. Pri súboroch bez vloženého profilu sa použije ako štandardný farebný priestor sRGB.

Upozornenie: Aby sa zaistilo spoľahlivé rozpoznanie farebného profilu, posielajte nám súbory vo formáte jpg, nie vo formáte tiff.

Čo by ste mali urobiť vy? 

Osvetlenie pracovného miesta 
Zabezpečte v miestnosti dostatok svetla. Jas a teplota farieb by mali byť konštantné a podľa možnosti reprodukovateľné. V ideálnom prípade by to mala byť zatvorená miestnosť bez odleskov, ktorú neovplyvňuje meniace sa denné svetlo.

Monitor 
Najdôležitejšou podmienkou bezchybného fungovania správy farieb je vhodné nastavenie vášho monitora:

 • Jas monitora nastavte v rozmedzí 90 až
  120 cd/m2
  .
 • Teplota farieb musí byť nastavená na 5 000 Kelvinov (D50).
 • Hodnota gama vášho monitora by mala byť nastavená na 2,2.

Monitor musí byť kalibrovaný, aby zobrazoval správne farby a jas.

Kalibrácia monitora pomocou kolorimetra 
Profesionálna správa farieb na vysokej úrovni nie je možná bez správneho hardvéru. Za približne 250 eur si môžete zvoliť rôzne riešenia. Od niektorých poskytovateľov môžete získať zariadenie na meranie farieb s dodatočným softvérom, pomocou ktorého môžete vytvoriť profil ICC svojho monitora. Takéto zariadenie môže byť dobrou alternatívou k novému a drahému monitoru.

Navrhnite teraz
Navrhnite teraz