Impressum

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-mail: support@saal-digital.sk
Konatelia: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Identifikačné číslo pre DPH: SK4120209027
Miestny súd Norimberg číslo obchodného registra 40162

Právne upozornenia, zabezpečenie kvality, doložky o vylúčení

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie uvedené na našej webovej stránke boli vždy správne, aktuálne a úplné, a preto ich podľa potreby priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia meníme alebo dopĺňame. Napriek tomu musíme vylúčiť akúkoľvek záruku, zodpovednosť alebo garanciu za správnosť, aktuálnosť a úplnosť. To platí aj pre všetky odkazy, tzv. hypertextové odkazy, ktoré priamo alebo nepriamo ponúkame na tejto webovej stránke. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto externých stránok, na ktoré sa dostanete prostredníctvom odkazu alebo iných odkazov.

Okrem toho nenesieme zodpovednosť za priame alebo nepriame škody (vrátane ušlého zisku), ktoré možno vysledovať z informácií na týchto externých webových stránkach. Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Obsah našej webovej stránky sa nesmie za úhradu poskytovať tretím stranám. Autorské práva tiež zakazujú ukladanie a reprodukciu obrázkov alebo grafiky z našej webovej stránky.

Riešenie sporov online (ODR)

Prednostňujeme, aby sme si vaše problémy vyjasnili priamo s vami, a preto sa nezúčastňujeme na spotrebiteľských mediačných konaniach. Okrem toho nie sme povinní zúčastniť sa na žiadnom konaní o riešení sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským orgánom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás prosím kontaktujte priamo. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulárov tu.

The Komisia EÚ ponúka platformu na riešenie sporov online (ODR). Viac informácií nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: