Zásady ochrany osobných údajov pre testovanie produktu

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1 Vážime si vašu návštevu a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri využívaní našej ponuky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Prevádzkovateľom údajov zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Nemecko, e-mail: support@saal-digital.sk. Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Príjemca akýchkoľvek osobných údajov je Saal Digital Fotoservice GmbH. Ak nie je uvedené inak, nedochádza k odovzdaniu údajov tretím osobám. Údaje budú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ sme k tomu právne alebo zmluvne zaviazaní. Pokiaľ údaje odovzdávame tretím stranám, môžete to zistiť z príslušných pododdielov tohto vyhlásenia o ochrane údajov (napr. manažér expedičných služieb). Okrem toho využívame aj zmluvných sprostredkovateľov. Pokiaľ sa osobné údaje prenášajú v rámci spracovania objednávky, deje sa tak na základe zmluvy o spracovaní objednávky v súlade s čl. 28 GDPR. Ak sa sprostredkovateľ nachádza v nečlenskom štáte EÚ (tretia krajina), zabezpečujeme, aby boli zavedené vhodné záruky v súlade s čl. 44 a nasl. nariadenia GDPR.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Táto webová stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo dopytov správcovi údajov) šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa reťazca znakov "https://" a symbolu zámku v riadku prehliadača.

Pri používaní našej webovej stránky len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

- Naša navštívená webová stránka
- dátum a čas v čase prístupu
- Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
- Zdroj/odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
- Použitý prehliadač
- Použitý operačný systém
- IP adresa použitá v anonymnej forme

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje sa neposkytujú ani nepoužívajú žiadnym iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo na následnú kontrolu protokolových súborov servera, ak sa objavia konkrétne náznaky nezákonného používania.

3) Cookies

Aby sme vám zatraktívnili návštevu našej webovej stránky a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom mobilnom zariadení. Niektoré z nami používaných súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom termináli a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú špecifické informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky).

Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami implementovaných súborov cookie, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na účely plnenia zmluvy, alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na zabezpečenie našich oprávnených záujmov v oblasti čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a zákaznícky prívetivého a efektívneho dizajnu návštevy stránky.

Môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú robiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou. Na tento účel sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na váš pevný disk aj súbory cookie partnerských spoločností (súbory cookie tretích strán). Ak spolupracujeme s vyššie uvedenými reklamnými partnermi, budete o používaní takýchto súborov cookie a rozsahu informácií, ktoré sa v každom prípade zhromažďujú, informovaní jednotlivo a samostatne v rámci nasledujúcich odsekov.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie.

4) Spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR sa osobné údaje ďalej zhromažďujú a spracúvajú, ak nám ich poskytnete na účely plnenia zmluvy. Údaje, ktoré sa zhromažďujú, závisia od toho, ktoré údaje sú potrebné na spracovanie zmluvy. Vo všeobecnosti ide o meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, obec, e-mailovú adresu, telefónne číslo a prípadne titul a názov spoločnosti. V jednotlivých prípadoch aj bankové údaje, predmet objednávky a obrazové údaje.

V tomto prípade vaše údaje spracúvame počas trvania existujúceho zmluvného vzťahu na účely plnenia zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu budeme vaše údaje uchovávať ďalšie 3 roky na základe oprávneného záujmu. Pokiaľ existujú zákonné lehoty archivácie, konečná doba uchovávania vychádza z príslušných špecifikácií.

Vaše obrazové údaje sa automaticky ukladajú v Nemecku po dobu 30 dní od odoslania na účely vytvorenia fotografických produktov v súlade s predpismi o ochrane údajov. Obrazové údaje sa použijú len na tento účel a nebudú poskytnuté tretím stranám. Po dokončení a doručení vašej objednávky sa obrazové údaje uchovávajú na účely výroby až 4 týždne, aby bolo možné spracovať prípadné reklamácie alebo opätovné objednávky. V prípade reklamácie sa toto obdobie predĺži o ďalšie 4 týždne.

5) Nadviazanie kontaktu

Pri kontaktovaní (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Zhromažďuje sa titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a voliteľne telefónne číslo, číslo objednávky a nahrané obrázky. V závislosti od formulára alebo témy sa zhromažďujú ďalšie informácie, ako je možné vidieť v príslušnom kontaktnom formulári. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. V tomto prípade budeme vaše údaje spracúvať počas trvania existujúceho zmluvného vzťahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu s vami budeme vaše údaje uchovávať ďalšie 3 roky na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ existujú zákonné lehoty archivácie, konečná doba uchovávania vychádza z príslušných špecifikácií.

5.1 Spracovanie údajov pre recenzie produktov

5.1.1 Účel a právny základ

In v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (základné nariadenie EÚ o ochrane údajov) budú vaše údaje poskytnuté nášmu oddeleniu marketingu a starostlivosti o zákazníkov prostredníctvom registračného formulára na registračnej stránke Experience Report alebo registračného formulára na Facebooku alebo Instagrame, aby sme vás mohli považovať za kandidáta vo výberovom konaní. Okrem toho sa tieto údaje používajú na zlepšenie našich marketingových aktivít.

5.1.2 Zhromaždené údaje

  • E-mailová adresa
  • Kategória fotoaparátu

5.1.3 Doba uchovávania

Your údaje vymažeme maximálne 10 rokov po ukončení testovania výrobku, ak neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ktoré by tomu bránili. Údaje sa uchovávajú na zabezpečenie kvality služieb.

6) Použitie vašich údajov na priamu reklamu

Vaše údaje o objednávkach, ako aj správanie pri používaní informačného bulletinu a webovej stránky budeme analyzovať, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší obsah. Môžu to byť napríklad informácie o cenách alebo informácie o nových výrobkoch, ktoré sa môžu zasielať ako oznámenia e-mailom alebo ako príbalový leták.

6.1 Odber nášho e-mailového spravodajcu

Ak sa prihlásite na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Jediným povinným údajom na zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Uvedenie ďalších prípadne údajov je dobrovoľné a slúži na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Pri zasielaní newslettera používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až po tom, ako nám výslovne potvrdíte, že so zasielaním newslettera súhlasíte. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať budúce informačné bulletiny.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Pri registrácii na odber noviniek ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber informačného bulletinu, použijeme výlučne na účely vášho oslovenia v reklame prostredníctvom informačného bulletinu. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného v newsletteri alebo zaslaním správy vyššie uvedenému správcovi údajov. Po vašom odhlásení bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

6.2 Zasielanie e-mailového spravodajcu existujúcim zákazníkom

Ak ste nám pri nákupe tovaru alebo služieb poskytli svoju e-mailovú adresu, vyhradzujeme si právo pravidelne vám e-mailom zasielať ponuky na podobný tovar alebo služby z nášho sortimentu. V súlade s článkom 7 ods. 3 UWG (zákon proti nekalej súťaži) od vás na to nepotrebujeme získať osobitný súhlas. V tejto súvislosti sa spracúvanie údajov vykonáva výlučne na základe nášho oprávneného záujmu na personalizovanej priamej reklame podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak ste pôvodne vyjadrili nesúhlas s používaním vašej e-mailovej adresy na tento účel, e-mail vám nebudeme posielať. Ste oprávnení kedykoľvek namietať proti používaniu vašej e-mailovej adresy na uvedený reklamný účel s účinnosťou do budúcnosti, a to oznámením prevádzkovateľovi údajov uvedenému na začiatku. Za to musíte uhradiť len náklady na prenos podľa základných taríf. Po prijatí vašej námietky sa používanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely okamžite ukončí.

7) Spracovanie údajov pre spracovanie objednávok

7.1 Pri spracovaní vašej objednávky spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi služieb, ktorí nám úplne alebo čiastočne pomáhajú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb odovzdávajú v súlade s nasledujúcimi informáciami. Nami získané osobné údaje budú v rámci spracovania zmluvy odovzdané prepravnej spoločnosti poverenej doručením v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na doručenie tovaru. Vaše platobné údaje odovzdáme poverenej úverovej inštitúcii v rámci spracovania platby, ak je to potrebné na spracovanie platby. Ak sa využívajú poskytovatelia platobných služieb, výslovne vás o tom informujeme nižšie. Právnym základom na prenos údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

7.2 Používanie poskytovateľov platobných služieb

-Paypal
Ponúkame platbu prostredníctvom služby Paypal. Platbu vykonáva spoločnosť PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane údajov: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Ponúkame platbu kreditnou kartou. Platbu vykonáva spoločnosť Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Nemecko. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení spoločnosti Computop o ochrane údajov: https://computop.com/uk/data-protection.

- Novalnet AG
Ponúkame platbu prostredníctvom služby iDeal. Platbu vykonáva spoločnosť Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Nemecko. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení spoločnosti Novalnet o ochrane údajov: https://www.novalnet.com/privacy-policy/.

8) YouTube (videá)

Na túto webovú lokalitu sme integrovali komponenty YouTube. Prevádzkovateľom YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatne zverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne sledovať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovať všetky typy videoklipov, preto sú prostredníctvom tohto internetového portálu prístupné kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videoklipy, upútavky alebo videoklipy vytvorené samotnými používateľmi. Vždy, keď vyvoláte jednu z jednotlivých stránok tohto webového portálu, ktorú prevádzkujeme a na ktorej je integrovaná zložka YouTube (video YouTube), internetový prehliadač vo vašom informačnom systéme je automaticky vyzvaný príslušnou zložkou YouTube, aby si stiahol reprezentáciu príslušnej zložky YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/. V rámci tohto technického postupu YouTube a Google získavajú informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality ste navštívili.
Ak ste zároveň prihlásení do služby YouTube, služba YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality navštevujete, keď vyvoláte podstránku, ktorá obsahuje video YouTube. Tieto informácie zhromažďujú YouTube a Google a sú priradené k vášmu účtu YouTube.

YouTube a Google vždy dostanú prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že ste navštívili našu webovú stránku, ak ste prihlásení do YouTube v rovnakom čase ako vyvoláte našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či kliknete na video YouTube alebo nie. Ak nechcete, aby sa tieto informácie prenášali do služieb YouTube a Google, môžete tomu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú lokalitu odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Tieto operácie spracovania sa vykonávajú len vtedy, ak ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube si môžete pozrieť na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

9) Marketing

9.1 Google Ads (sledovanie konverzií) a remarketing

Na tejto webovej lokalite využívame službu sledovania konverzií a remarketingu Google Ads, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ads je online reklamný systém, ktorý nám umožňuje propagovať a optimalizovať naše služby a produkty.

Prostredníctvom sledovania konverzií a remarketingu Google Ads sme schopní sledovať konkrétne akcie používateľov, ktoré sa uskutočnia po kliknutí na našu reklamu Google Ads. Tento nástroj nám umožňuje merať účinnosť našich reklamných kampaní, vyhodnocovať úspešnosť rôznych reklamných opatrení a zlepšovať naše webové stránky spolu s našimi reklamnými aktivitami.

Reklamy sa zobrazujú na základe vyhľadávacích dotazov na webových stránkach reklamnej siete Google. Okrem toho používame reklamné zoznamy Remarketing pre reklamy vo vyhľadávaní. To nám umožňuje prispôsobiť reklamné kampane vo vyhľadávaní používateľom, ktorí už predtým navštívili naše webové stránky. Prostredníctvom týchto služieb môžeme kombinovať naše reklamy s určitými vyhľadávacími výrazmi alebo zobrazovať reklamy pre predchádzajúcich návštevníkov, napríklad reklamy na služby, ktoré si návštevníci pozreli na našej webovej lokalite. Preto môžeme zobrazovať reklamu založenú na záujmoch používateľov na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google (ako "reklamy Google" v rámci vyhľadávania Google alebo na iných webových stránkach).

Počas každej návštevy našej webovej lokality, na ktorej je integrovaný komponent reklám Google, sa zhromažďujú informácie o činnostiach, ktoré vykonávate, a posielajú sa spoločnosti Google na vyhodnotenie relevantnosti a účinnosti našich reklám. Ak ste zároveň prihlásení do služby Google, tieto informácie sú priamo spojené s vaším účtom Google.

Na sledovanie konverzií sa vo vašom zariadení ukladajú súbory cookie, ktorých platnosť vyprší po 30 dňoch. Máte možnosť nesúhlasiť s ukladaním údajov pri sledovaní konverzií tak, že v nastaveniach prehliadača zakážete používanie súborov cookie.

Používanie sledovania konverzií a remarketingu Google Ads sa vykonáva len s vaším výslovným súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 DoubleClick

Táto webová lokalita obsahuje komponenty DoubleClick od spoločnosti Google. DoubleClick je značka spoločnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), pod ktorou sa predávajú špeciálne online marketingové riešenia pre reklamné agentúry a vydavateľov.

DoubleClick by Google prenáša údaje na server DoubleClick pri každom zobrazení, ako aj pri kliknutí alebo iných aktivitách. Každý z týchto prenosov údajov vyvolá požiadavku na súbor cookie vo vašom prehliadači. Ak prehliadač túto požiadavku prijme, spoločnosť DoubleClick nastaví súbor cookie vo vašom informačnom systéme. Účelom súboru cookie je optimalizácia a zobrazovanie reklamy. Súbor cookie sa okrem iného používa na zobrazovanie a zobrazovanie reklamy relevantnej pre používateľa a na vytváranie správ o reklamných kampaniach alebo na ich zlepšovanie. Okrem toho sa súbor cookie používa na zabránenie viacnásobnému zobrazeniu tej istej reklamy.

DoubleClick používa identifikátor súboru cookie, ktorý je potrebný na spracovanie technického postupu. ID súboru cookie je potrebné napríklad na zobrazenie reklamy v prehliadači. DoubleClick môže ID súboru cookie použiť aj na zaznamenanie toho, ktoré reklamy už boli v prehliadači zobrazené, aby sa zabránilo duplicitnému umiestneniu. Okrem toho ID súboru cookie umožňuje spoločnosti DoubleClick zaznamenávať konverzie.

Súbor cookie DoubleClick neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookie DoubleClick však môže obsahovať ďalšie identifikátory kampane. Identifikátor kampane slúži na identifikáciu kampaní, s ktorými ste už boli v kontakte.

Vždy, keď vyvoláte jednu z jednotlivých stránok tejto webovej lokality, ktorú prevádzkujeme a na ktorej je integrovaný komponent DoubleClick, internetový prehliadač vo vašom IT systéme je príslušným komponentom DoubleClick nútený odoslať údaje spoločnosti Google na účely online reklamy a zúčtovania provízií. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava poznatky o údajoch, ktoré používa aj na generovanie výkazov provízií. Okrem iného môže spoločnosť Google sledovať, že ste klikli na určité odkazy na našej webovej stránke.

Nastavovaniu súborov cookie spoločnosťou DoubleClick a našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť príslušnou úpravou nastavení svojho internetového prehliadača. Okrem toho už nastavené súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Tieto operácie spracovania sa vykonávajú len v prípade udelenia výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DoubleClick by Google si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/?hl=en.

9.3. Microsoft Ads (predtým Bing Ads)

Na tejto webovej lokalite máme integrované komponenty Microsoft Advertising. Microsoft Advertising prevádzkuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising je online reklamný systém, ktorý nám umožňuje propagovať a optimalizovať naše služby a produkty. Prostredníctvom Microsoft Advertising, konkrétne nástroja Conversion and Tracking Tool, môžeme sledovať určité akcie používateľov, ku ktorým dochádza po kliknutí na našu reklamu Microsoft Bing.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality, ktorú prevádzkujeme a na ktorej je integrovaný komponent Microsoft Advertising, sa zhromažďujú informácie týkajúce sa akcií, ktoré ste vykonali, a posielajú sa spoločnosti Microsoft na vyhodnotenie relevantnosti a účinnosti našich reklám. Spoločnosť Microsoft a my môžeme identifikovať, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na našu online ponuku a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (tzv. konverznú stránku).

Okrem toho môžeme pomocou remarketingových zoznamov vytvorených na základe aktivít návštevníkov na našej webovej lokalite segmentovať cieľové skupiny a na základe týchto segmentov potom optimalizovať naše reklamné kampane Bing.

Tieto procesy sa vykonávajú len vtedy, ak ste nám dali svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Ak sa nechcete zúčastňovať na procese sledovania reklamy Bing, môžete deaktivovať potrebné nastavenie súboru cookie v nastaveniach prehliadača alebo použiť stránku Microsoft opt-out: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a súboroch cookie používaných službou Microsoft Bing Ads nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft na adrese: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Spoločnosť Microsoft bude údaje uchovávať maximálne 180 dní.

9.4 Meta

Na našej webovej lokalite využívame "Meta Conversion Tracking Pixel", ako aj Custom Audience Pixel, ktoré poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (Facebook)).

Meta Conversion Tracking Pixel nám umožňuje sledovať správanie používateľov po tom, ako boli kliknutím na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú lokalitu, a to na meranie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu.

Pixel Custom Audience je malý kúsok kódu JavaScript, ktorý je integrovaný do všetkých našich webových stránok a ponúka rôzne funkcie na odosielanie udalostí špecifických pre aplikáciu a údajov definovaných používateľom spoločnosti Facebook. Tento pixel používame na zaznamenávanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Pixel zachytáva a odosiela spoločnosti Facebook informácie o nastaveniach prehliadača používateľa, zaheslovanú verziu ID Facebook a navštívenú adresu URL. To nám umožňuje opätovne cieliť našich návštevníkov na reklamné účely pomocou reklám spoločnosti Facebook vytvorením reklamy orientovanej na publikum.

Takto zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, t. j. nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, a preto vás na základe našich poznatkov informujeme. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším účtom na Facebooku a tiež ich použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete povoliť umiestňovanie reklám na Facebooku aj mimo neho. Na tieto účely môže byť vo vašom počítači uložený aj súbor cookie.

Tieto procesy sa vykonávajú len vtedy, ak ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Proti zhromažďovaniu vašich údajov prostredníctvom Facebook Pixel alebo proti používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku môžete namietať na nasledujúcej adrese: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vhodnosť prenosu údajov do tretej krajiny, USA, zabezpečujeme súhlasom so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ.

10) Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované profily používania a používajú sa súbory cookie (pozri bod „Súbory cookie“). Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, ako napr.

  1. typ/verzia prehliadača,
  2. používaný operačný systém,
  3. URL odkazu (predtým navštívená stránka),
  4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa) a
  5. čas požiadavky na server,

sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto informácie sa používajú na vyhodnocovanie používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu na účely prieskumu trhu a návrhu týchto internetových stránok v súlade s požiadavkami. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v našom mene. Vaša IP adresa sa v žiadnom prípade nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Adresy IP sú anonymizované tak, aby ich nebolo možné priradiť (maskovanie IP).

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Tieto operácie spracovania sa vykonajú len vtedy, ak ste udelili výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

Alternatívne k doplnku prehliadača, najmä v prípade prehliadačov na mobilných zariadeniach, môžete zberu údajov službou Google Analytics zabrániť aj kliknutím na nasledujúci odkaz: Deaktivovať službu Google Analytics. Nastaví sa opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor cookie opt-out je platný len v tomto prehliadači a len pre našu webovú lokalitu a ukladá sa vo vašom zariadení. Ak súbory cookie v tomto prehliadači vymažete, musíte súbor cookie opt-out nastaviť znova.

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics si môžete pozrieť na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

11) Správca značiek Google

Používame službu Google Tag Manager od spoločnosti Google. "Google" je skupina spoločností a pozostáva zo spoločnosti Google Ireland Ltd (poskytovateľ služby), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ako aj Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a ďalších pridružených spoločností spoločnosti Google LLC.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Správca značiek Google je pomocná služba a sám spracúva osobné údaje len na technicky nevyhnutné účely. Správca značiek Google sa stará o načítanie ďalších komponentov, ktoré zasa môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google nemá k týmto údajom prístup.

Tieto spracovateľské operácie sa vykonávajú výlučne v prípade udelenia výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Ďalšie informácie o nástroji Google Tag Manager, ako aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Analytika

12.1 Hotjar

Na tejto webovej stránke sme integrovali komponenty Hotjar na štatistické vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch. Prevádzkovateľom je spoločnosť Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar je nástroj na analýzu a spätnú väzbu, ktorý analyzuje správanie a spätnú väzbu používateľov na našej webovej lokalite. Pomocou rôznych nástrojov, ako sú Heatmaps, Conversion Funnels a Surveys, môžeme zachytiť informácie, ako je správanie pri klikaní, rolovanie a iné interakcie návštevníkov na našej webovej lokalite. Pomocou aplikácie Hotjar môžeme zlepšovať a optimalizovať naše webové stránky a ponuky. Viac informácií o funkciách aplikácie Hotjar nájdete na adrese Hotjar.

Počas návštevy našej webovej lokality zhromažďuje služba Hotjar informácie o správaní používateľa, napr. ktoré stránky navštívite, ako dlho sa na stránke zdržíte a aké akcie vykonáte. Zhromažďujú sa aj technické údaje, ako je anonymizovaná IP adresa, veľkosť obrazovky a informácie o prehliadači. Tieto údaje sú anonymizované a nikdy sa nezdieľajú priamo so spoločnosťou Hotjar.

Tieto činnosti spracovania sa vykonávajú len vtedy, ak ste udelili výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Máte možnosť deaktivovať zhromažďovanie údajov spoločnosťou Hotjar tak, že navštívite stránku Hotjar na odhlásenie tu a výberom možnosti Deaktivovať službu Hotjar. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Hotjar nájdete na adrese Ochrana osobných údajov Hotjar.

Hotjar uchováva zhromaždené údaje počas obdobia 365 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje automaticky vymažú.

12.2 Microsoft Clarity

Na tejto webovej lokalite sme integrovali komponenty Microsoft Clarity. Prevádzkovateľom je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Clarity je nástroj na analýzu webu, ktorý spracúva údaje vrátane prenosu údajov do USA, kde neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov. Spoločnosť Microsoft používa štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie súladu s európskymi normami ochrany údajov.

Pri každom prístupe na stránku našej webovej lokality s komponentmi Microsoft Clarity sa spustí spracovanie údajov spoločnosťou Microsoft. Spoločnosť Microsoft môže prijímať, spracovávať a používať informácie o používaní našej webovej stránky na analýzu správania používateľov. To môže zahŕňať informácie, ako je správanie pri kliknutí, správanie pri posúvaní a iné interakcie návštevníkov na našej webovej lokalite. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Microsoft Clarity nájdete v dostupnom vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov tu ..

Spracovanie sa vykonáva len s vaším výslovným súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Viac informácií o štandardných zmluvných doložkách spoločnosti Microsoft nájdete tu. Používanie služby Microsoft Clarity prináša riziká vyplývajúce z prenosu údajov do krajín bez primeranej úrovne ochrany údajov v EÚ, ale spoločnosť Microsoft sa zaväzuje dodržiavať európske normy ochrany údajov.

Spoločnosť Microsoft uchováva zozbierané údaje po dobu 30 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje automaticky vymažú.

12.3 UX kamera

Do našej aplikácie sme integrovali komponenty UX Cam na analýzu správania používateľov. Prevádzkovateľom je spoločnosť UXCam GmbH, Badstraße 20, 13357 Berlin, Nemecko.

UX Cam je analytický nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť, ako používatelia interagujú s našou aplikáciou. Pomocou UX Cam môžeme zlepšovať a optimalizovať našu aplikáciu pre lepší používateľský zážitok. Viac informácií o funkciách aplikácie UX Cam nájdete na adrese UX Cam.

Ak sa rozhodnete používať našu aplikáciu, zhromažďujeme nasledujúce údaje, aby sme mohli poskytovať naše služby: Každému používateľovi je pridelené jedinečné a konzistentné náhodné pseudoidentifikátor, ktorý sa používa na sledovanie jeho interakcií s aplikáciou. Zhromažďujeme informácie o type, verzii, modeli a operačnom systéme zariadenia, ktoré koncový používateľ používa. Okrem toho zhromažďujeme informácie o krajine, z ktorej používateľ pristupuje k aplikácii, ale nezhromažďujeme konkrétne informácie o polohe mimo úrovne krajiny. Sledujeme obrazovky, ktoré koncový používateľ navštívi v rámci aplikácie pomocou kamery UX Cam, a zaznamenávame interakcie koncového používateľa v rámci aplikácie vrátane akcií na obrazovke (ako sú klepnutia a posúvanie) a gest.

Tieto činnosti spracovania sú na základe našich oprávnených záujmov pri spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávneným záujmom, ktorý sledujeme, je zlepšenie a optimalizácia aplikácie v prospech všetkých používateľov aplikácie.

UX Cam uchováva zhromaždené údaje po dobu 365 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje automaticky vymažú.

13) Práva dotknutej osoby

13.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú komplexné práva dotknutých osôb (právo na informácie a zásah) vo vzťahu k prevádzkovateľovi pri spracúvaní vašich osobných údajov, o ktorých vás informujeme nižšie:

- Právo na informácie podľa čl. 15 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV: Máte najmä právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, k účelom spracúvania, kategóriám spracúvaných osobných údajov, príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, k plánovanej dobe uchovávania alebo k plánovanej dobe uchovávania, ku kritériám na určenie dĺžky uchovávania, k existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, námietku proti spracúvaniu, sťažnosť dozornému orgánu, pôvod vašich údajov, ak sme ich nezískali od vás, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu týkajúcom sa vás a požadovaných účinkoch takéhoto spracúvania, ako aj vaše právo byť informovaný o zárukách poskytovaných v súlade s článkom 46 GDPR pri prenose vašich údajov do tretích krajín;

právo na opravu podľa článku 16 GDPR: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo na doplnenie vašich neúplných údajov, ktoré ukladáme;

- Právo na vymazanie údajov podľa čl. 17 GDPR: Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky čl. 17 ods. 1 GDPR. Toto právo sa však neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

- Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR: Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa overí presnosť vašich údajov, ktoré ste napadli, ak odmietnete vymazať vaše údaje z dôvodu neprípustného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak vaše údaje potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, po tom, čo tieto údaje po dosiahnutí účelu už nepotrebujeme, alebo ak ste podali námietku z dôvodov vašej konkrétnej situácie, pokiaľ ešte nie je jasné, či prevažujú naše oprávnené dôvody;

- Právo na informácie v súlade s čl. 19 GDPR: Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaný o týchto príjemcoch.

- Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV: Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos na inú zodpovednú osobu, pokiaľ je to technicky možné;

- Právo odvolať súhlas udelený podľa čl. 7 ods. 3 GDPR: Máte právo kedykoľvek odvolať raz udelený súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odvolania súhlasu príslušné údaje bezodkladne vymažeme, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe spracovania bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania. Odvolanie je možné vykonať prostredníctvom správy na kontaktné údaje zodpovednej osoby;

- Právo na odvolanie podľa článku 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR, máte právo odvolať sa na dozorný orgán, a to najmä v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, v ktorom pracujete alebo v ktorom máte podozrenie z porušenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky

13.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK V RÁMCI ZVAŽOVANIA ZÁUJMOV SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA ĎALŠIE SPRACOVANIE, AK DOKÁŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ DÔVODY HODNÉ OCHRANY NA SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACOVANIE SLÚŽI NA UPLATNENIE, VÝKON ALEBO OBHAJOBU PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. MÔŽETE UPLATNIŤ ROZPOR, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY.

14) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušnou zákonnou lehotou uchovávania (napr. obchodné a daňové lehoty uchovávania). Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie alebo začatie zmluvy a/alebo ak už z našej strany neexistuje oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní.

15) Zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo príležitostne upraviť toto vyhlásenie o ochrane údajov tak, aby bolo vždy v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami, alebo vykonať zmeny v našich službách vo vyhlásení o ochrane údajov, napr. pri zavádzaní nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa potom bude uplatňovať pri vašej ďalšej návšteve.

16) Uplatniteľnosť

Tento preklad má len informatívny charakter a nie je právne záväzným dokumentom. Pôvodné ustanovenia sú uvedené v nemeckom origináli.

Úradník pre ochranu údajov

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-mail: info@thales-datenschutz.de

Dozorný orgán

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Stav: 26.10.2023

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: