Profesionálna zóna

Našim profesionálnym zákazníkom poskytujeme nástroj na priame nahrávanie fotokníh

Profesionálnym mediálnym dizajnérom, grafikom alebo fotografom poskytujeme funkciu profesionálneho nahrávania Pro-Upload. Fotoknihu si tak môžete navrhnúť aj v iných programoch, napríklad InDesign, Photoshop, QuarkXPress. Prosíme vás, aby ste pri navrhovaní strán postupovali podľa našich pokynov (pozri nižšie), a tým predišli prípadným nedostatkom výsledného produktu.

Poznámky k prenosu údajov

Prenos údajov / objednávka: V našom internetovom obchode nájdete súbor PDF na odoslanie. Po nahratí môžete v prípade potreby zmeniť poradie strán a dokončiť objednávku.

Nahranie PDF do internetového obchodu

 1. Prejdite do internetového obchodu
 2. V kategórii fotoknihy vyberte požadovanú fotoknihu a kliknite na tlačidlo Navrhnúť.
 3. Vyberte možnosť Nahranie PDF.
 4. Pred nahraním súboru PDF postupujte podľa týchto pokynov:
  • Súbory PDF musíte vytvoriť podľa formátu a počtu strán vo vašich fotoknihách a podľa informácií na tejto stránke.
  • Na dosiahnutie dokonalého výsledku je potrebné zohľadniť zadané rozmery.
  • Obálka a vnútorné strany musia mať správnu veľkosť a musia byť predložené v dvoch samostatných súboroch PDF.
  • Keď ste toto všetko skontrolovali, môžete pristúpiť k pridaniu súborov PDF.
 5. Nahrávanie súboru PDF môže trvať niekoľko minút. Počas nahrávania sa vaše fotografie nebudú zobrazovať v požadovanom formáte. Počkajte, kým sa všetky fotografie úplne nenahrajú.
 6. Počet nahraných fotografií sa zobrazuje v spodnej časti stránky internetového obchodu.
 7. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“, aby sa zobrazil náhľad fotoknihy.
 8. Všetky fotografie sa automaticky rozmiestnia na jednotlivé strany.
 9. Skontrolujte všetky strany a vykonajte potrebné úpravy.

Vytvorenie fotoknihy v aplikácii InDesign

V sekcii pre profesionálov našej webovej stránky si môžete stiahnuť šablóny InDesign pre formát fotoknihy podľa vlastného výberu. Šablóny vychádzajú z presných rozmerov fotokníh a obsahujú niekoľko pokynov, ktoré sú vysvetlené nižšie.
Obálka:

Vodiace čiary obálky

1Toto je raw formát vnútorných strán vrátane orezania. Oblasť medzi 1 a 2 je orezaná a vynechaná.
2Ohraničuje oblasť návrhu a je to konečný formát, ktorý sa následne orezáva na požadovanú veľkosť.
3Žiadne obrazové časti ani text by nemali byť umiestnené mimo tejto línie.
4Toto je oblasť záhybu obálky.
5Zobrazuje chrbát knihy.
Vnútorné strany:

Vodiace čiary vnútorných stránok

1Toto je raw formát vnútorných strán vrátane orezu. Oblasť medzi 1 a 2 je orezaná a vynechaná.
2Ohraničuje oblasť návrhu a je to konečný formát, ktorý sa následne orezáva na požadovanú veľkosť.
3Žiadne obrazové časti ani text by nemali byť umiestnené mimo tejto línie.

Venujte pozornosť týmto detailom:

 • Pre svoje údaje vždy používajte farebný priestor sRGB.
 • Do internetového obchodu môžete nahrávať súbory PDF alebo JPG.
 • Prvky neumiestňujte priamo k čiare presahu (spadávky). Inými slovami, pokryte celú stranu alebo dodržte vzdialenosť približne 1 cm od čiary presahu. V opačnom prípade môže dôjsť k rozmazaniu okrajov alebo k orezaniu dôležitých prvkov.
 • Písma: Upozorňujeme, že všetky písma musia byť vždy vložené do súboru PDF, prípadne ich môžete skonvertovať na cesty.
 • Minimálne veľkosti písma: Upozorňujeme, že veľkosť písma sa pri jednotlivých písmach líši. Písma Sans-Serif (bezpätkové), normálne alebo tučné, by mali mať veľkosť aspoň 8 bodov (merané pomocou písma Arial), zatiaľ čo písma Serif (pätkové) by mali mať veľkosť aspoň 10 bodov (merané pomocou písma Times New Roman).
  Ak je hrúbka písma „Light (tenké)“, veľkosť by mala byť aspoň 12 bodov. Pri použití tenkého písma na tmavom pozadí by veľkosť písma mala byť aspoň 14 bodov.
 • Hrúbka čiary: Hrúbka čiary by nemala byť menšia ako 1 bod.
 • Nenechávajte žiadne pasovacie ani orezové značky.
 • Uvedený počet strán nezahŕňa obálku (prednú a zadnú stranu obálky).
 • Hodnota presahu a miesta spojenia sa vždy vzťahuje na jednu stranu, a preto sa musí zohľadniť pre každú stranu v kalendári, ako aj vo fotoknihách (napr. hodnota x 2 pre ľavú a pravú stranu).
 • Na celú obálku fotoknihy (prednú a zadnú stranu) potrebujete iba jeden súbor PDF.
 • Vnútorná strana prednej a zadnej obálky bude tiež potlačená. Ak chcete, aby tieto strany zostali biele, nechajte prvú stranu prvej dvojstrany a poslednú stranu poslednej dvojstrany prázdne. (Fotokniha začína hneď na prvej dvojstrane.)
 • Súbory PDF musia byť optimalizované v programe Adobe Acrobat Pro (pozri pokyny nižšie).
 • Nie je stanovený presný limit veľkosti súboru. Ak je váš súbor príliš veľký, obráťte sa na našu podporu.
 • Pred zadaním objednávky dôkladne skontrolujte všetky strany. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte našu podporu. Všetky detaily si môžete prezrieť na celej obrazovke. Nezodpovedáme za prípadné chyby produktu, ak boli viditeľné už v náhľade.

Profesionálne tipy:

Pri použití funkcie Export PDF (odporúča sa pri používaní programov InDesign a QuarkXPress) odporúčame pri exporte použiť možnosť „Vysoko kvalitná tlač“ alebo použiť naše prednastavenie Adobe PDF Saal Digital. Potom v časti „Výstup“ nastavte cieľový farebný priestor na Pracovný RGB – sRGB IEC61966-2.1 (pozri obrázok nižšie). Ak v programe na rozloženie strán, ako je QuarkXPress alebo InDesign, používate funkciu „Dvojstrany“ (pre fotoknihy), uistite sa, že ste zaškrtli políčko „Tlačiť hárky“ (QuarkXPress = Montážne plochy). Je dôležité, aby sme z každej dvojstrany dostali jednu stranu vo formáte PDF.

Upozorňujeme, že pri používaní našich šablón sa aktivuje zaškrtávacie políčko „Použiť nastavenia rozhrania dokumentu“ (pozri snímku obrazovky nižšie). 

Súbory PDF nemusíte spájať (dvojstranová obálka a vnútorné strany), ale môžete ich nahrať ako 2 súbory PDF.

Predtým ako súbor PDF nahráte, vždy ho optimalizujte, aby ste znížili množstvo údajov a skonvertovali všetky masky, priehľadnosti a metadáta, ktoré by mohli počas importu spôsobiť problémy.

Photos
Orezanie (pri exporte do PDF) V poli exportu PDF v časti „Značky a presahy“ začiarknite zaškrtávacie políčko „Použiť nastavenia rozhrania dokumentu“, ak ste v dokumente predtým nastavili orezanie.
Photos

Prednastavenia Adobe PDF Aby ste sa vyhli problémom s prípravou údajov pre tlač, ponúkame vám na bezplatné stiahnutie aj súbor Saal Digital Joboptions na export do formátu PDF. Môžete ho použiť so všetkými verziami programu InDesign. Stiahnite si súbor .joboptions tu a nainštalujte ho do svojho počítača.

Ak chcete súbor .joboptions načítať v programe InDesign alebo Photoshop, kliknite na Súbor a v časti Prednastavenia Adobe PDF vyberte Definovať. Potom kliknite na tlačidlo Načítať a vyberte súbor Saal Digital.joboptions z miesta v počítači, kde bol uložený.

Teraz môžete vybrať profil Saal Digital v časti Prednastavenia Adobe PDF a potom exportovať váš súbor PDF.

Photos

Optimalizácia PDF

Otvorte súbor PDF v programe Adobe Acrobat Pro a vyberte položku „Súbor -> Uložiť ako -> Optimalizované PDF“. Upravte tieto nastavenia:

Kompatibilita: „Zachovať existujúcu“

 • Obrázky: tu odporúčame „bikubické prevzorkovanie na“ 300 alebo 301 ppi pre obrázky s rozlíšením nad 300 ppi (JPEG, maximálna kvalita)
 • Písma: začiarknite políčko „Nerušiť vloženie žiadneho písma“
 • Priehľadnosť: vyberte možnosť „Vysoké rozlíšenie“
 • Vymazať objekty: začiarknite všetky políčka okrem
  – Previesť hladké čiary na krivky
  – Rozpoznať a zlúčiť fragmenty obrazu
 • Vymazať údaje používateľa: zaškrtnite všetky políčka
 • Vyčistiť: nastavte možnosti kompresie objektov na „Komprimovať štruktúru dokumentu“ a začiarknite všetky políčka okrem
  – V dátových tokoch, ktoré používajú kódovanie LZW, použite miesto toho Flate
  – Vymazať pomenované cieľové miesta bez odkazu
  – Optimalizovať PDF na rýchle zobrazenie na webe

Špeciálne pre Photoshop
Pokiaľ používate programy na úpravu fotografií, ako je napríklad Photoshop, odporúčame vám uložiť dvojstrany vo formáte JPG (kvalita 10). Premenujte svoje fotografie na poradové čísla (01..., 02..., ...); fotografie sa tak automaticky vložia do vašej fotoknihy alebo kalendára.

Exportovanie viacstranového PDF z Photoshopu
V CS3: V programe Photoshop máte možnosť uložiť niekoľko dokumentov ako viacstranový súbor PDF. Vyberte položku Súbor -> Automatizovať -> Prezentácia PDF. Kliknutím na položku „Pridať otvorené súbory“ otvoríte požadované súbory a výberom položky „Viacstranový dokument“ uložíte všetky súbory do jedného súboru PDF.
V CS4: V CS4 je táto funkcia integrovaná v Adobe Bridge. Vyberte z priečinkov potrebné súbory. Prejdite na panel výstupu (Okno -> Pracovná plocha -> Výstup; panel sa zobrazí na pravej strane). Vyberte „PDF“ a v ponuke „Šablóna“ nastavte „Vlastné“. Teraz musíte zadať presnú veľkosť strán. Na karte „Rozloženie“ nastavte hodnoty pre okraje (horný, dolný ...) na nulu. Karty „ Prekrytia“, „Hlavička“, „Päta“, „Prehrávanie“ a „Vodoznak“ môžete ignorovať a následne dokument uložiť.

Špeciálne pre Scribus
Od verzie Scribus 1.4.4 je možné do súborov PDF vkladať písma, avšak staršie verzie túto funkciu nepodporujú. Ak používate staršiu verziu, písma sa musia pred exportom do PDF previesť na obrysy(tiež aj „previesť na cesty“),

Poznámka: Vytváranie viacstranových fotografických produktov pomocou je síce v programe Scribus možné, ale pri exporte do formátu PDF sa dvojstrany exportujú samostatne ako jednotlivé strany. V internetovom obchode sa však vyžaduje súbor PDF (pre fotoknihy) so súvislými dvojstranami, aby sa dal správne spracovať. Pri vytváraní súborov v Scribuse, vám odporúčame vytvoriť si jednu stranu vo formáte dvojstrany a vyhotoviť príslušné značky a pomocné čiary.