Ako dosiahnuť dokonalú správu farieb

Ako dosiahnuť dokonalú správu farieb

Správa farieb

Správa farieb je kontrolovaná konverzia farieb v rôznych zariadeniach. Cieľom je zachovať správnu a konzistentnú farebnú zhodu bez ohľadu na to, či sa obrázok zobrazuje na monitore počítača, vytlačenej fotografii alebo fotoplátne.
Správna správa farieb je prospešná pre všetok grafický obsah a je veľmi užitočná aj pri tlači obrázkov, aby sa zabezpečilo, že to, čo vidíte na obrazovke, bude aj vyrobené.
Hoci často nie je možné zaručiť identickú reprodukciu farieb, pretože závisí od kalibrácie monitora príjemcu a ďalších faktorov prostredia, poskytuje tvorcovi kontrolu nad všetkými zmenami, ktoré môžu nastať pri zmene média.
Na zabezpečenie správnej správy a reprodukcie farieb je nevyhnutné kontrolovať prostredie a zabezpečiť optimálne podmienky osvetlenia aj monitora. Spoločnosť Saal Digital ponúka profily ICC, ktoré možno použiť na soft proof.

Osvetlenie

Uistite sa, že je v miestnosti dostatok svetla. Jas a teplota farieb by mali byť čo najkonštantnejšie a reprodukovateľné. V ideálnom prípade by to mala byť miestnosť bez oslnenia, so žalúziami a bez vplyvu zmien denného svetla a monitor by mal byť kalibrovaný na zobrazenie správnych farieb a jasu.

Kalibrácia monitora

Kelvin sa často používa pri meraní farebnej teploty zdrojov svetla. D50 je skratka pre denné svetlo 5000 kelvinov. D65 je skratka pre 6500 kelvinov a je modrejšia ako D50.
Teplota farieb monitora by mala byť 5000 kelvin (D50) a teplota svetla v miestnosti by mala byť rovnaká (5000 kelvin), keď si prezeráte tlač alebo konečný produkt. 5000 kelvin (D50) je štandardom v tlačiarenskom priemysle. 6500 kelvin sa niekedy tiež používa, ale teplota farieb je akosi chladnejšia (modrejšia), a tak ovplyvní konečný výsledok.

Nastavenia monitora

Správne nastavenie monitora je najdôležitejšou súčasťou správy farieb:

  • Jas monitora by sa mal pohybovať medzi 90 a120 cd/qm.
  • Teplota farieb musí byť nastavená na 5.000 kelvinov (D50).
  • Gammamonitora by mala byť nastavená na hodnotu 2,2.

Kalibrácia monitora pomocou kolorimetra

Profesionálna správa farieb na vysokej úrovni nie je možná bez správneho hardvéru. V závislosti od výberu dodávateľa a rozpočtu je k dispozícii mnoho možností. Niektorí dodávatelia ponúkajú kolorimeter s dodatočným softvérom, ktorý umožňuje vytvoriť ICC profil monitora. Môže to byť dobrá alternatíva ku kúpe nového a drahého monitora.

Výhody správy farieb

Náhľady tlače sú optimalizované pomocou prednastaveného monitora a našej správy farieb - čo vidíte, to dostanete. V ideálnom prípade táto kombinácia funguje tak dobre, že si nevšimnete takmer žiadny rozdiel medzi zobrazením na monitore a skutočným fotografickým produktom.

Čo pre vás môže urobiť spoločnosť Saal Digital?

Každodenná opakovaná kalibrácia zabezpečuje, že vyprofilované stroje pracujú v rámci minimálnej odchýlky. Stav fotochemického procesu sa denne kontroluje, aby sa odchýlky vyrovnali skôr, ako sa ovplyvní kvalita fotografií.

Rozdielne farebné podanie pre softvér Adobe Photoshop / Lightroom / Saal Design

Je možné, že sa zobrazenie obrázka v programoch Adobe Photoshop, Lightroom a v našom softvéri Saal Design navzájom líši. Vo väčšine prípadov je tlač fotografie farebne zhodná s náhľadom v našom softvéri Saal Design.
Dôvodom odlišného zobrazenia farieb v jednotlivých programoch je zvyčajne nesprávne nastavenie správy farieb monitora.
Ak to chcete napraviť, otvorte vlastnosti správy farieb systému Windows v časti Ovládanie systému > Správa farieb. Potom vyberte príslušný monitor a začiarknite políčko Použiť moje vlastné nastavenia pre toto zariadenie. Teraz kliknite na tlačidlo Pridať a zo zoznamu vyberte profil sRGB IEC61966-2.1 a nastavte ho ako nový štandardný profil alebo vyberte najaktuálnejšiu kalibráciu monitora.
Po reštartovaní programov Lightroom, Adobe Photoshop a Saal Design by mali tieto tri programy vyzerať rovnako.

 

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: